آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | غزال کاظمی | ژئو

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) ژئو

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جواد مرآتی | صخره سبز

جواد مرآتی (ت‌.‌ت‌. 1354) صخره سبز

امضا شده, 1396 حجم برجسته 200 x 100 cm 20000 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1344 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | مظفرالدین شاه

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) مظفرالدین شاه

از مجموعه شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 80 x 140 x 1.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | پگاه لاری | نوازنده

پگاه لاری (ت‌.‌ت‌. 1362) نوازنده

امضا شده, 1393 اکریلیک و رنگ روغن روی بوم 120 x 140 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 150 x 200 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شقایق شجاییان | خطرناک

شقایق شجاییان (ت‌.‌ت‌. 1357) خطرناک

امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 145 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

از مجموعه باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌. 1331) گبه

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 25 x 22 x 25 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | گبه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گبه

از مجموعه گبه امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | روز ﻃﻼﯾﯽ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) روز ﻃﻼﯾﯽ

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری