آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | جعفر پناهی | بدون عنوان

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) بدون عنوان

امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 130 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فلورا فیض بخش | ابدیت

فلورا فیض بخش (ت‌.‌ت‌. 1337) ابدیت

از مجموعه رها شده امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 170 x 170 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

از مجموعه از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

از مجموعه برین بی‌ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 200 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 28 x 20 x 14 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 310 cm تماس با گالری

Cama Gallery | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

از مجموعه آنی امضا شده, 1394 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 48 x 68 cm تماس با گالری

Cama Gallery | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 105 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جعفر پناهی | بدون عنوان

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) بدون عنوان

امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 130 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 80 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 1.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرزو اسکندری | خون بازی

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌. 1363) خون بازی

از مجموعه کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و سنگ یاقوت (گوشواره) 15.05 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | مهدی حسینی | بدون عنوان

مهدی حسینی (ت‌.‌ت‌. 1322) بدون عنوان

امضا شده, 1386 اکلریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | C4

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C4

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.5 x 21.6 cm تماس با گالری