آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | ناصر تقوایی | کوهرنگ

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) کوهرنگ

از مجموعه ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | کامران شیردل | ۲۳

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) ۲۳

از مجموعه اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 50 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 40 x 40 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 69 x 62 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جعفر پناهی | ۱۶

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۶

از مجموعه خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1384 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 30 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 120 x 180 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | نصرالله افجه‌ای | ریختار

نصرالله افجه‌ای (ت‌.‌ت‌. 1312) ریختار

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 33 x 110 cm تماس با گالری

Cama Gallery | علی ندایی | اسید پاشی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) اسید پاشی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1374 ترکیب مواد روی مقوا 40 x 32 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حسین محجوبی | آرامش در طبیعت پاک

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) آرامش در طبیعت پاک

از مجموعه اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 100 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1346 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 cm تماس با گالری