آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 140 x 190 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Escape

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Escape

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 17 x 33 x 18 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد علی بنی اسدی | بدون عنوان

محمد علی بنی اسدی (ت‌.‌ت‌. 1334) بدون عنوان

امضا شده, 1385 اکریلیک روی کاغذ پرینت 50 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 66 x 60 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | کابالو ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو ۲

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (گردنبند) 26.38 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | علی ندایی | نبرد اساطیر و شیر‌ها

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) نبرد اساطیر و شیر‌ها

از مجموعه اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 172 x 280 cm تماس با گالری

Cama Gallery | زینب موحد | بدون عنوان

زینب موحد (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه Libido series امضا شده, 1395 رنگ روغن روی پارچه 130 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | اوژن شیراوژن | بدون عنوان

اوژن شیراوژن (ت‌.‌ت‌. 1356) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 180 x 110 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ناصر تقوایی | بدون عنوان

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﮐﺎدو

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﮐﺎدو

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 80 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 30 x 24 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﯾﮏ روز ﺧﻮب

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | دموکراسی

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) دموکراسی

از مجموعه آیت ۸ امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 130 x 180 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | C4

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C4

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.5 x 21.6 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بی نام | بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 60 x 100 cm تماس با گالری