آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | آرام مسلم زاده | قاجار ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۲

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد مقدسی | بدون عنوان

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌. 1363) بدون عنوان

از مجموعه صلح درون امضا شده, 1398 چوب افرا 29 x 23 x 11 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, انگشتر) 21.4 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 30 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | اوژن شیراوژن | بدون عنوان

اوژن شیراوژن (ت‌.‌ت‌. 1356) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 180 x 110 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Flight sense 02

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Flight sense 02

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌. 1359) بدون عنوان

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 70 x 40 cm تماس با گالری

Cama Gallery | نیلوفر قادری نژاد | آغوش

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌. 1336) آغوش

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 51 x 67 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 30.5 x 18 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 54 x 63 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمود کلاری | بدون عنوان

محمود کلاری (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1386 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 93.5 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1360 رنگ و روغن روی بوم 52 x 72 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | غزال کاظمی | آرس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) آرس

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 x 4.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

از مجموعه آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 190 x 140 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

از مجموعه گمشده در زمان امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، طلا کاری، گردنبند) 38.05 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه اتو منقوش امضا شده, 1393 اکریلیک روی چوب 100 x 35 x 32 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

از مجموعه درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm تماس با گالری