آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 180 x 130 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48 x 20 x 15 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 15 x 10 x 8 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 60 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مجتبی تاجیک | بدون عنوان

مجتبی تاجیک (ت‌.‌ت‌. 1345) بدون عنوان

از مجموعه صندوق های پستی و قفسه ها امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 1.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مجید برزگر | شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک

از مجموعه بالا افتادن امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جعفر پناهی | ۱۶

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۶

از مجموعه خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرزو اسکندری | برابری

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌. 1363) برابری

از مجموعه کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 85 x 55 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1379 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 35 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جعفر پناهی | ۷

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۷

از مجموعه خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 78 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, انگشتر) 7.15 (گرم) تماس با گالری