تو خود حقیقی من نیستی


درباره اثر

"طاهره صمدی نقاش دنیای مسخ شده و سرگشتگی بی‌پایان است. آثار او یک جهان موهوم با محیط‌هایی کلینیکی یادآور فیلم‌های علمی تخیلی را به تصویر می‌کشد که در بستر آن انسان‌هایی بی‌هویت به ظاهر شتابان اما کاملا ًبی‌هدف در حرکت‌اند. محیط‌های جذاب و تماماً مجازی او عاری از هرگونه تصوری روشن از مکان و زمان است و انسان‌هایش عموماً زن‌هایی هستند با پوشش رسمی، فاخر و بسیار آلامد، لیکن فاقد چهره‌ای مشهود و شخصیتی قابل شناسایی.

نقش‌مایه غالب در نقاشی صمدی در خلال یک دهه گذشته فیگورهایی بدون صورت هستند. در پس‌زمینه آنها  دنیایی گنگ و خواب‌گونه مرکب از ساختمان‌ها، اشیاء و ماشین‌ها، بی‌قرار و درحال گریزبر جنبش ذاتی فیگورها و پویایی کلی تصویر می‌افزاید. کاملاً واضح است که در این دنیای مدرن و ماشینی، همراهی محسوسی بین انسان و محیط مصنوع او در جریان است.اما همچنان‌که فیگورها در این آثار فاقد هویت هستند، فضاهای شهری متجدد و لوکس آن‌ها نیز به هیچ خاطره مکانی اشاره نمی‌کنند. درواقع هنرمند به شکل ماهرانه‌ای هم از پرسوناژها و هم از بناها و اشیاء در پس‌زمینه آن‌ها آشنایی‌زدایی کرده تا تصویر مبهمی از یک رویای مخدوش و هراسناک مربوط به آینده‌ای موهوم و سراب‌گونه را ترسیم نماید.

جهان مجازی در تصاویر طاهره صمدی،عمیقاً رمزآلود و کنایه‌آمیز همچون خوابی گنگ و پریشان است فضاهای وی به شکل محسوس شهری هستند، اما با این حال محیط زندگی روزمره را نشان نمی‌دهند و در حقیقت به یک دنیای ناآشنای فرضی اشاره دارند. شاید بتوان گفت که او پرسه زدن در محیط غریبه و یا غریبگی انسان در محیطی آشنا را به تصویر می‌کشد.


نظر کارشناس

بخشی از متن استاد پرویز کلانتری:

خانم طاهره صمدی طاری نقاشی است  که به شیوه مدرن در نقاشی، جریان مدرنیته را به چالش می کشد و سر انجام در این روند تاریخی انسان را در وضعیت از خود بیگانه نشان می دهد. فضا و مکان در آثار او نمایشی است از آرمان شهرهای پس از انقلاب صنعتی. لذا شتابزدگی بی پایان نتیجه ضرب آهنگ سیلندر و پیستون ماشین در عصر ماشینیزم است که با شتاب به سوی آینده پرتاب می شود و اما طبیعی است برای خانم طاهره صمدی به عنوان نقاش، شخصیت‌های اصلی در این آثار زن‌ها باشند که قربانی‌های اصلی این سرنوشت تاریخی شده‌اند .در این جا زنان را در پناه چترهایشان می‌بینیم که متاسفانه در اثر تند باد حوادث چترشان را از دست می‌دهند به این معنی که هیچ پناهی ندارند.

و اما نقاشی ها بسیار با دقت و پاکیزه اجرا شده اند به ویژه سایه روشن‌ها و خطوط صاف. از طرف دیگر

نیم رنگ‌ها که بسیار با سلیقه و در هماهنگی کامل کنار هم قرار گرفته‌اند.

آثار صمدی را دوست دارم، او صاحب سبک است از ویژگی آثارش این است که با دیدن نقاشی ها ی بدون امضای او هم می‌توان فهمید که اثر، اثر اوست.


آثار دیگر ​طاهره صمدی طاری

گالری کاما | ​طاهره صمدی طاری | هیاهوی گریز

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌.1360)

هیاهوی گریز , 1394

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 140 x 200 cm

گالری کاما | ​طاهره صمدی طاری | سکوت

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌.1360)

سکوت , 1396

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 165 x 165 cm

گالری کاما | ​طاهره صمدی طاری | بدون عنوان

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

نیروهای پنهان امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 200 x 90 x 3.5 cm

گالری کاما | ​طاهره صمدی طاری | بدون عنوان

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 163 x 210 x 4.5 cm

​طاهره صمدی طاری

تو خود حقیقی من نیستی - 1392

رنگ و روغن و ترکیب مواد روی بوم 150 x 220 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1802131318584

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری