برای آزادی


آثار دیگر رامین اعتمادی بزرگ

گالری کاما | رامین اعتمادی بزرگ | دموکراسی

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌.1356)

دموکراسی , 1395

سری اسناد خاورمیانه امضا شده, 1395 فایبرگلس 16 x 60 x 26 cm

گالری کاما | رامین اعتمادی بزرگ | شماره ۱۱

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌.1356)

شماره ۱۱ , 1396

دستای من جهان تو را تغییر میدهد امضا شده, 1396 فایبرگلس 100 x 70 x 18 cm

گالری کاما | رامین اعتمادی بزرگ | شماره ۱۷

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌.1356)

شماره ۱۷ , 1395

دستای من جهان تو را تغییر میدهد امضا شده, 1395 فایبرگلس 120 x 80 x 22 cm

گالری کاما | رامین اعتمادی بزرگ | شماره ۶

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌.1356)

شماره ۶ , 1396

دستای من جهان تو را تغییر میدهد امضا شده, 1396 فایبرگلس 100 x 70 x 19 cm

گالری کاما | رامین اعتمادی بزرگ | پاپیون

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌.1356)

پاپیون , 1392

سری اسناد خاورمیانه امضا شده, 1392 برنز 42 x 25 x 15 cm

رامین اعتمادی بزرگ

برای آزادی - 1392

از مجموعه سری اسناد خاورمیانه برنز 40 x 14 x 14 cm CoA no. 1705051020512

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری