اسب سیاوش(شبتاب)


درباره اثر

اسطوره اغلب نمایانگر زندگی انسان در دوران پیشامدرن و جهان باستان است. تحول و تفاوت اساطیر اقوام مختلف معرف تغییر ‌و تحول شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی، باورها، روابط، مناسبات، دانش و اندیشه ی مردمان در طول تاریخ است.  در واقع اســطوره نشــان ‌دهنده‌ تصور ذهن بشر است؛ مجموع روایاتی برآمده از تقابل طبیعت و انسان! همچنین بسیاری از این اســطوره‌ها سویه‌های روان شناختی دارند که در طول دوران حیات بشر در این جهان، به صورت کهن الگو در ناخودآگاه جمعی ‌های جای گرفته و همگام با تحولات زندگی، دگرگون شده و نمود پیدا کرده است. امروزه کهن الگوها و اسطوره‌ها موضوع بسیاری ‌از آثار هنری بوده و هنرمندان با رویکردهای متفاوت به این موضوع پرداخته‌اند.‌


نظر کارشناس

نیلوفر قادری نژاد، نقاشی که تحولات اجتماعی و جنگ را تجربه کرده و دغدغه و رفتار مردمان گرفتار آن را موضوع آثار پیشین خود قرار داده،  در سال‌های اخیر به انسان از منظری کلی‌تر‌ نگاه می‌کند و در آثارش به عواطف و رابطه‌‌ی انسانبه خود به عنوان ‌مضمون اصلی پرداخته اســت.   وی در مجموعه‌ی «سایه‌ی درون»  رویکردی روان‌ شناختی را پی گرفته  و با استناد به نظر یونگ  درباره‌ی کهن الگوی سایه، از نقش ‌مایه‌‌های اسطوره‌ای بهره برده  وا نسان و حیوان را در یکدیگر به تصویر کشیده است.

در اغلب ‌آثار این مجموعه، سایه که به تعبیر یونگ ‌های ، نیمه ای تاریک، وجه حیوانی و غیر اخلاقی و در عین حال خلاق و پرشور انسان است با خطوط اکسپرســیو و تنوع رنگهای درخشــان در قالب خود سایه و نیز حیوانات مختلف و نقش مایه‌ های اسطوره‌ای جانوران افســانه‌ای ‌نمود پیدا کرده اســت. تمایل به رهایی از صورت‌های فیگوراتیو آشنا و حرکت به سوی بیانگری خط و انتزاع فرم، ‌برآمده از همین سایه درون است؛  همه‌ی آنچه در ما هست و ما بر آن ناآگاهیم.

زروان روح بخشان


نمایشگاهها

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | Exhibition | SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد


آثار دیگر نیلوفر قادری نژاد

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | آناهیتا

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

آناهیتا , 1396

خیلی دور خیلی نزدیک امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 120 x 300 x 4 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | آغوش

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

آغوش , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm

نیلوفر قادری نژاد

اسب سیاوش(شبتاب) - 1396

اکریلیک روی بوم 120 x 80 x 5 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1803121044016

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری