بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | ناصر تقوایی | Exhibition | گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان


آثار دیگر ناصر تقوایی

گالری کاما | ناصر تقوایی | طوفان شن یک

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

طوفان شن یک , 1389

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | طوفان شن دو

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

طوفان شن دو , 1389

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | کوهرنگ

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

کوهرنگ , 1389

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | بدون عنوان

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm

ناصر تقوایی

بدون عنوان - 1389

چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm امضا شده در پشت CoA no. 1811011445292

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری