اساطير


آثار دیگر محمد باقر آقامیری

گالری کاما | محمد باقر آقامیری | از صداى سخن عشق

محمد باقر آقامیری (ت‌.‌ت‌.1329)

از صداى سخن عشق , 1380

امضا شده, 1380 گوآش و آبرنگ 110 x 80 cm

گالری کاما | محمد باقر آقامیری | اى خوش آنروز

محمد باقر آقامیری (ت‌.‌ت‌.1329)

اى خوش آنروز , 1388

امضا شده, 1388 گواش و آبرنگ 110 x 80 cm

محمد باقر آقامیری

اساطير

گوآش و آبرنگ 70 x 50 cm امضا شده در پایین CoA no. 1705250942094

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری