بدون عنوان


درباره اثر

منصور قندریز به عنوان هنرمندی جست‌وجوگر و بلندپرواز، در همان دوران کوتاه (یک دهه) فعالیت هنری‌اش موفق شد تا چشم‌اندازی متفاوت و انتزاعی نمادین را در آثارش به تصویر بکشد و در مسیر گذارش از نقاشی‌های فیگوراتیو (دوره تبریز) به نقاشی‌های آبستره و چاپ‌های دستی در شکل‌گیری و تداوم جریان نقاشی نوگرای ایران نقشی مهم بازی کند. همین رویکرد متفاوت و زیبایی‌شناسی خاص او در جریان سقاخانه نیز باعث شد تا امروز منصور قندریز جایگاه ویژه‌ای در حافظه اهالی جامعه تجسمی ایران داشته باشد.

وی در اثر حاضر که یادگار دوره بلوغ کاری هنرمند در تهران است، با بازنگری مفهوم هویت بومی و ملی به مکاشفه و ریشه‌یابی در سنت‌های تصویری کهن ایران پرداخته و با بهره‌گیری آگاهانه از دستاوردهای هنرمندان برجسته مدرنیست زمانه‌اش، تکنیک ویژه چاپ لینولئوم را به عنوان دستمایه اصلی در شکل‌گیری اثرش برگزیده است.

قندریز با تأثیرپذیری از وجه بیانگر اشکال و فرم‌های انتزاعی در کارهای هنرمندان جهان غرب، مثل خوآن میرو و پل کله به شکلی شاعرانه به سرچشمه آفرینش رسید؛ اما شکل آزاد و منتزعی که از ضمیر هنرمندان غربی بر سطح بوم می‌نشیند در کار قندریز به سد یا نظام گزینشی «جهان شرقی» برخورد کرد و به همین خاطر او در آثار متأخرش در مرز این جهان دوگانه با گرایش بیشتر به هنر انتزاعی در فرهنگ اسلامی ایرانی گام برداشت و در عین وفاداری به دو ویژگی مهم تقارن و تکرار، در ثبات این اصول خلل ایجاد کرد.

در میان نمونه‌های بازمانده از سال‌های ۴۱ تا ۴۴ شمسی که اثر حاضر نیز متعلق به همین دوران است، رویکرد و شیوه برخورد هنرمند به وضوح همسو با جریان سقاخانه است. به خصوص در اثر حاضر، قندریز با به تصویر کشیدن نقشمایه‌های تخت و آبستره، که بر مبنای ساده‌سازی، هندسی‌سازی و تکرار با کاربستی از نقوش موجود در هنراسلامی (مثل شرفه‌اندازی و جدول‌کشی در کتاب‌آرایی سنتی) و فیگورهای پریمیتیو یا «بدوی» شکل گرفته، با فاصله گرفتن از فضاهای فیگوراتیو گذشته، به دنبال ایجاد تحولی نمادگرایانه است. در همین راستا اثر پیش رو با قرار دادن دو لته (کلیشه و اثر چاپ شده) در کنار یکدیگر فرصت مغتنمی‌است برای بازخوانی نگاه شاعرانه هنرمند از طریق نگاه در آیینه تخیل و بازی فضای مثبت و منفی یک طراحی. در نهایت، دوگانگی در آن از میان می‌رود و امکان بازنمایی «وجودی واحد» فراهم می‌شود.

 


نظر کارشناس

بی شک قندریز نظریه پرداز و بنیان گذار سقاخانه نبوده. گو اینکه به واسطه نقش مایه های سنتی و نه صرفا مذهبی چندی در کنار سقاخانه ای ها قرار گرفته.

قندریزبر خلاف دیگر نقاشان سفاخانه تجربه جدید خود را با رجوع به منابعی چون تصاویر مذهبی نقاشی قاجار و شروع نکرد و ادامه کارش هم هیجگاه به شگرد های تزیینی مانند مهر زنی و روی نیاورد. به همین دلیل در گرایش انتزاعی اش نیز می کوشید اثری معنا دار بیافریند.

در آثار وی، خورشید در آسمان می درخشد، روز همه جا را فراگرفته اما هیچ چیز از خود سایه نمی افکند. در این سرزمین خیالی گویی زمان متوقف شده و زندگی در مرز میان افسانه و واقعیت جریان دارد.

رویین پاکباز

 


نمایشگاهها

گالری کاما | منصور قندریز | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی


آثار دیگر منصور قندریز

گالری کاما | منصور قندریز | بدون عنوان

منصور قندریز (ت‌.‌ت‌.1314)

بدون عنوان

امضا شده لیتوگرافی روی کاغذ 70 x 40 cm

منصور قندریز

بدون عنوان - 1339

لته سمت راست چاپ لینولئوم روی کاغذ، لته سمت چپ اصل کلیشه لینولئوم 55 x 31 cm قاب 90 x 108 x 5 cm CoA no. 1711160816469

OAR No. 102010 تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری