آسمان


نمایشگاهها

گالری کاما | مجید برزگر | Exhibition | گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گالری کاما | مجید برزگر | Exhibition | گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان


آثار دیگر مجید برزگر

گالری کاما | مجید برزگر | ۳۷

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

۳۷ , 1396

بالا افتاده امضا شده, 1396 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 64 cm

گالری کاما | مجید برزگر | پرندگان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

پرندگان , 1395

امضا شده, 1395 چاپ عکس روی کاغذ 65 x 105 cm

گالری کاما | مجید برزگر | شماره ۱۳  پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۱۳ پراگ جمهوری چک , 1393

بالا افتادن امضا شده, 1393 عکاسی دیجیتال 90 x 60 cm

گالری کاما | مجید برزگر |   شماره ۲۰ گیلان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۲۰ گیلان , 1394

امضا شده, 1394 عکاسی دیجیتال 90 x 150 cm

گالری کاما | مجید برزگر | شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک , 1396

بالا افتادن امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 90 cm

گالری کاما | مجید برزگر | شماره ۸۵  منجیل

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۸۵ منجیل , 1396

امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 150 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | زمستان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

زمستان , 1397

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

مجید برزگر

آسمان

چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 56 x 100 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1808301439597

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری