۳۷


نمایشگاهها

گالری کاما | مجید برزگر | Exhibition | گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر


آثار دیگر مجید برزگر

گالری کاما | مجید برزگر | پرندگان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

پرندگان , 1395

امضا شده, 1395 چاپ عکس روی کاغذ 65 x 105 cm

گالری کاما | مجید برزگر | شماره ۱۳  پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۱۳ پراگ جمهوری چک , 1393

بالا افتادن امضا شده, 1393 عکاسی دیجیتال 90 x 60 cm

گالری کاما | مجید برزگر |   شماره ۲۰ گیلان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۲۰ گیلان , 1394

امضا شده, 1394 عکاسی دیجیتال 90 x 150 cm

گالری کاما | مجید برزگر | شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک , 1396

بالا افتادن امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 90 cm

گالری کاما | مجید برزگر | شماره ۸۵  منجیل

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

شماره ۸۵ منجیل , 1396

امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 150 cm

گالری کاما | مجید برزگر | آسمان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

آسمان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 56 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

بدون عنوان , 1390

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | زمستان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌.1351)

زمستان , 1397

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

مجید برزگر

۳۷ - 1396

از مجموعه بالا افتاده چاپ عکس روی کاغذ 100 x 64 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1806181220202

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری