بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | کامران شیردل | Exhibition | گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گالری کاما | کامران شیردل | Exhibition | گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان


آثار دیگر کامران شیردل

گالری کاما | کامران شیردل | ۲۳

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌.1318)

۲۳ , 1339

اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 50 x 90 cm

گالری کاما | کامران شیردل | ۲۴

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌.1318)

۲۴ , 1339

اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 50 x 90 cm

گالری کاما | کامران شیردل | ۲۵

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌.1318)

۲۵ , 1339

اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 90 x 62 cm

گالری کاما | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌.1318)

بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 110 cm

گالری کاما | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌.1318)

بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 80 cm

کامران شیردل

بدون عنوان

چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 105 cm امضا شده در پشت CoA no. 1808301651563

Edition 1 of 3

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری