صخره سبز


آثار دیگر جواد مرآتی

گالری کاما | جواد مرآتی | صخره سبز

جواد مرآتی (ت‌.‌ت‌.1354)

صخره سبز , 1396

امضا شده, 1396 حجم برجسته 100 x 200 cm

جواد مرآتی

صخره سبز - 1396

حجم برجسته 200 x 100 cm 20000 (گرم) امضا شده در بالا CoA no. 1707241424133

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری