بدون عنوان


درباره اثر

کل نقاشی هایی که در این ۶۰ سال کشیده ام، اعتراض به انسان بوده است. نقاشی من اعتراض است. من در طبیعتی که می سازم اعتراضم را به ماشین نشان می دهم و به انسان می گویم اگر می خواهی در این طبیعت زندگی کنی، این همه ویرانگری برای چیست؟ می گویند در عرض این سه دهه ۲۵۰ نوع موجود را انسان از گردونه حیات خارج کرده است.

در نقاشی های من ردی از انسان نیست. طبیعت است و درخت و اسب و دشت و مه. اعتراض من به انسان این گونه است، چون معتقدم تمام طبیعت عشق و زیبایی است. پرنده، چرنده، گل و درخت و خداوند همه اینها را آفریده تا ما زندگی کنیم، اما ما هر کاری انجام می دهیم، هر کاری می کنیم، جز زندگی! واقعا چرا انسان نمی تواند در این طبیعت زندگی کند؟ از وقتی ماشین ها آمده اند نه هوا هست و نه صدا. هر چه هست آلودگی است، از آلودگی هوا گرفته تا آلودگی صوتی. اینها چیزهایی است که من بصراحت در نقاشی هایم بیان کرده ام.


نظر کارشناس

آیدین آغداشلو درباره او می‌نویسد: «هر بار که آن درختان موازی باریک و ظریفی که آسمان ابری را هاشور زده‌اند و هاشورهای اریب سفال‌های سرخ پشت‌بام‌ها و اسبان رها را می‌بینیم، یاد محجوبی در ذهنمان تازه می‌شود. جهان تصویری او از راهی سهل و ممتنع ساخته می‌شود؛ او با انتخاب رنگ‌های رقیق و قلم‌گذاری ماهرانه خود، فضایی را بازسازی می‌کند که مطبوع و ملایم بوده و در عین حال توانای القای غم غربت و اشتیاق ارجاع به خاطره‌های بلافاصله، مکان‌های دوردست و شریف و زیباست.»


آثار دیگر حسین محجوبی

گالری کاما | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

بدون عنوان , 1392

امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

بدون عنوان , 1360

امضا شده, 1360 رنگ و روغن روی بوم 52 x 72 x 2 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | آرامش در طبیعت پاک

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

آرامش در طبیعت پاک , 1397

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 120 x 200 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | آرامش در طبیعت پاک

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

آرامش در طبیعت پاک , 1396

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 100 x 120 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | آرامش در طبیعت پاک

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

آرامش در طبیعت پاک , 1396

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 100 x 120 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | آرامش در طبیعت پاک

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

آرامش در طبیعت پاک , 1396

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 100 x 120 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | آرامش در طبیعت پاک

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

آرامش در طبیعت پاک , 1396

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 100 x 120 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | خاطرات طبیعت پاک شمال ایران – خانه‌های سفالی و گالی پوشی

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

خاطرات طبیعت پاک شمال ایران – خانه‌های سفالی و گالی پوشی , 1397

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 170 x 120 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | بهار در دشت کوهین – فاصله‌ای از جاده قزوین رشت

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

بهار در دشت کوهین – فاصله‌ای از جاده قزوین رشت , 1397

امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 150 x 200 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | خاطرات شمال ایران – مزارع چای لاهیجان و خانه‌های سفالی و گالی پوشی

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌.1309)

خاطرات شمال ایران – مزارع چای لاهیجان و خانه‌های سفالی و گالی پوشی , 1397

اسب‌ها و درخت‌ها امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 80 x 120 cm

حسین محجوبی

بدون عنوان - 1395

رنگ و روغن روی بوم 80 x 120 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1705041451470

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری