روستا


نمایشگاهها

گالری کاما | غزال کاظمی | Exhibition | چشم انداز

گالری تهران

چشم انداز

نمایشگاه انفرادی, 15 تیر - 26 تیر


آثار دیگر غزال کاظمی

گالری کاما | غزال کاظمی | آرس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

آرس , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | آردا

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

آردا , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | آریل

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

آریل , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | سیاه چاله

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

سیاه چاله , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | کهکشان

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

کهکشان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 90 x 180 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | ژئو

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

ژئو , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | هلیوس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

هلیوس , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 120 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | هرمس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

هرمس , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | ژوپیتر

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

ژوپیتر , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | فلک

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌.1362)

فلک , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

غزال کاظمی

روستا - 1397

ترکیب مواد روی بوم 200 x 100 x 4.5 cm امضا شده در بالا چپ CoA no. 1807031028092

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری