صورتک یوئوره


درباره اثر

صورتک‌های "یوئوره" در مرکز جمهوری ساحل عاج یافت می‌شوند. "یوئوره‌"ها قوم کوچکی هستند که میان "گوروها" و "بئوله‌"ها ساکن هستند.

صورتک‌های "یوئوره" با اشیا زیادی که آن‌ها را احاطه کرده است تزئین می‌شوند.

این نبوغ هنری "یوئوره"‌ها در صورتک‌هایشان به صورت ویژه نمایان است.

صورتک‌های "یوئوره" نمایانگر قدرتی معنوی به نام "یو" (Yu) هستند.

صورتک‌های "یوئوره" که نمایانگر صورت انسان می‌باشند با نمادهای حیوانات از قبیل شاخ بوفالو و بزکوهی آراسته شده‌اند و  "گیی" (Gye) نامیده می‌شوند.

زنان به هیچ عنوان نمی‌توانند به این صورتک‌ها نگاه کنند.

این صورتک‌ها خطرناک به شمار می‌روند و تنها طی مراسم بزرگ استفاده می‌شوند، به ویژه طی مراسم "یو" (Yo) که به منظور تطهیر کردن روستا بعد از فوت یکی از افراد قبیله برگزار می‌شود.

همچنین از دیگر اهداف این مراسم کمک به روح متوفی برای بدست آوردن آرامش ابدی است. از صورتک‌های رنگی هم معمولا برای این مراسم استفاده می‌شود. اما معمولا صورتک‌های "یوئوره" که طی مراسم "یو" مشاهده می‌کنیم به رنگ مشکی هستند. هرچند که نقش این صورتک‌های رنگی خیلی به صورت دقیق مشخص نیست، اما در مراسم زیادی استفاده می‌شوند.

"یوئوره"‌ها در منطقه‌ای نزدیک "بئوله"ها در غرب، "گورو"ها در شرق و دریاچه "کوسو" در شمال جمهوری ساحل عاج زندگی می‌کنند.

"یوئوره"‌ها به سه گروه متشکل از 20 دهکده واقع در "ساوان" تقسیم می‌شوند. آن‌ها میمون، بوفالو، و بزکوهی شکار می‌کنند.

انجمن پیشکسوتان (شورای پیشکسوتان) به رئیس دهکده که وظیفه رهبری و هدایت روستائیان را بر عهده دارد کمک می‌کند.

زبان، فرهنگ، هنر و مذهب آن‌ها به شدت تحت تاثیر قدرت همسایگانشان "گورو"ها و "بئوله"ها قرار دارد.

"یوئوره"ها هویت جداگانه دارند و هنری خاص و ناب را که مختص خودشان است، خلق کرده‌اند.

 

مشخصه‌های ظاهری:

صورتک‌های "یوئوره" دارای صورتی کشیده با دهانی برجسته هستند. همچنین چشمانی نیمه مدور و یک پیشانی بلند که به یک مدل موی ویژه محدود شده از نشانه‌های صورتک‌های "یوئوره" است. این مدل مو شامل سه بخش است که معمولا با یک حیوان توتم و یا تکه‌ای به شکل شانه تزئین می‌شود.


شرح اثر

از این صورتک در مراسم‌هایی برای تجلیل زیبایی زن استفاده می‌شود.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بته , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گگو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک یوئوره - 1900

کنده کاری روی چوب 44 x 18 x 12.5 cm CoA no. 1812041638021

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری