صورتک کران


درباره اثر

قبیله "کران" متعلق به خانواده‌ای با گویش "کرو" می‌باشد.

این گروه با نام‌های دیگری مانند "وی" (wee)، "گوئر" (Guéré)، "ساپو" (Sapo) و یا "وب" (Wob) شناخته می‌شوند.

افراد بسیاری در قبیله "کران" اعتقاد دارند که اشیا دارای روح هستند این اعتقاد در اکثر آثار به جامانده از آن‌ها مشهود است. همچنین قبیله "کران" اعتقاد دارد که این آثار و دست‌ساخته‌ها دارای برخی توانایی‌ها همچون التیام درد، باروری، توانایی پایان دادن به درگیری‌ها، نزاع‌ها و کمک به ایجاد یک روستای جدید هستند.

آن‌ها همچنین اعتقاد دارند این اجسام از روستا محافظت می‌کنند و می‌توانند نگهبان آب روستا باشند.

گروه "وی" بر این باورند که دنیای طبیعی از ارواح مانند «ارواح بوته‌زار» تشکیل شده، این ارواح بخشی از دنیایی است که انسان به آن دسترسی ندارد و گروه وی معتقدند که آرام نگه داشتن این ارواح برای سلامت قبیله حیاتی است. هرگاه زمین جدیدی نیازمند کشت و یا توسعه باشد و یا مردم قبیله نیازمند انجام  فعالیت اقتصادی با خارج از روستا باشند لازم است که ارواح فراخوانده شوند تا فضا و جو خطرناک توسط این ارواح محاصره شود. این باور بیشتر است که ارواح "بوته‌زار" به صورت جسم درمی‌آیند و با مردم روستا ارتباط می‌گیرند و در جشن‌ها شرکت می‌کنند.

"وی" بر این باور است که "ارواح بوته‌زار" از طریق خواب با مردم قبیله ارتباط دارد و اغلب خواستار صورتک‌هایی با عزت و احترام به شکل مرد یا زن هستند. این صورتک‌ها کارایی مختلفی از جمله آیین پرستش، سرگرمی و کنترل‌های سیاسی و قضایی دارند.

به طور معمول صورتک‌های زنانه دارای ابهت کمتر و زیبایی بیشتری هستند و برای اهداف آیینی و سرگرمی‌ها استفاده می‌شوند.

صورتک‌های مردانه اغلب دارای چهره وحشی هستند و درمسائل اجتماعی و سیاسی نقش مهمی دارند.

گفته می‌شود که همه صورتک‌های "وی" حملات جادوگری را منحرف می‌کند و بسیاری از آن عملکرد ابتدایی‌شان در طول حیاتشان تحت تاثیر و تغییر قرار می‌گیرد.

خارج از مراسم، این صورتک‌ها پیام اجداد محافظ را به اجتماع دهکده منتقل می‌کنند، همچنین در مراسم پیشکشی و محافظت مادر و فرزندان به کار می‌روند.

 

مشخصات ظاهری:

این صورتک‌ها با پوزه‌هایی برآمده و مشخص برای قضاوت، محافظت از دهکده دربرابر ارواح خبیث مورد استفاده قرار می‌گیرد، هرچه صورتک ترسناک‌تر باشد پیامش ترسناک‌تر و قابل احترام‌تر می‌باشد.


شرح اثر

از این صورتک در مراسم خاص مثل مرگ و یا تذکیه استفاده می‌شود.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بته , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گگو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک کران - 1900

کنده کاری روی چوب 31 x 21.5 x 22.5 cm CoA no. 1812041433258

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری