صورتک کپله‌کپله یا لونر


درباره اثر

مراسم جشن و پایکوبی "گلی"  (Goli)، معروفترین مراسم یک روزه "بئوله‌"‌ها است که تمامی مردم روستا دراین مراسم شرکت می‌کنند.

در این مراسم چهار صورتک به صورت جفت به نمایش می‌آیند: ابتدا جفت "کپله‌کپله" و بعد "گلی"، با نظم مشخصی وارد می‌شوند. سپس صورتک‌های دارای شاخ "کپان" (Kpan) و در آخر صورتکی با شمایل انسان با برآمدگی‌هایی تاج‌مانند ظاهر می‌شود. هرچند هر جفت صورتک‌ زن و مرد دارد، اما اولین جفتی که وارد می‌شود حتما مرد هستند و جفت دوم زن خواهند بود.

حامل صورتک‌های کپله جوانتر و البته مرد هستند که ابتدا ظاهر می‌شوند. اغلب این صورتک‌ها توسط پسران جوان به علت رقص‌های تندشان استفاده می‌شوند (رقص پای تند، پاهایی که روی خاک می‌لغزد و سر می‌خورد با بالاتنه‌ی صاف به صورتی که فرد در ابری از گرد و غبار می‌رقصد و محو می‌شود).

جفت صورتک‌ها با رنگهایشان شناخته می‌شوند: صورتک مرد به رنگ قرمز و زن به رنگ مشکی (در بعضی از روستاها این رنگ ها برعکس هستند).

این صورتک‌ها می‌توانند برای سرگرمی و مراسم تدفین افراد مهم نیز به کار روند.

 

مشخصه‌های ظاهری:

با سبکی بسیار ظریف و معمولا با جزئیات غیرمتداول مانند گوش‌ها، شاخ‌های مارپیچ، چشمان درشت، یقه‌های پهن و سنگین چوبی، شاخ‌های بزرگ رو به جلو مشخص می‌شوند.

این صورتک‌ها از چوب ساخته شده‌اند. دو سوراخ کوچک مثلثی دارند که از طریق آن حمل‌کننده صورتک اطراف خود را می‌بیند. دهان مستطیلی در این صورتک بسیار رایج است. رنگ غالب قرمز و سفید است و جزئیات اندکی دارد. چهره دایره‌ای نشان دهنده نیروی جاذبه خورشید است، و شاخ‌ها، قدرت بزرگ بوفالو را نمایان می‌کنند.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بته , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گگو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک کپله‌کپله یا لونر - 1900

کنده کاری روی چوب 33 x 20.5 x 5.5 cm CoA no. 1812011458384

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری