صورتک گگو


درباره اثر

این صورتک مذکر را مردان در مراسم مقدماتی پسران جوان در انجمن "پورو" (Poro) به صورت می‌زنند. برای مردم "دن"، این صورتک راه ارتباطی با خدای بزرگ "زلان" (Zlan) است، اما به عقیده قبیله "دن" اصلیترین واسطه‌ها ارواح اجدادی هستند که از طریق صورتک‌ها با آن‌ها ارتباط دارند و از آن‌ها خواسته‌هایشان را طلب می‌کنند.

قدرت صورتک برای تاثیرگذاری روی اجداد بستگی به اعتبار و نفوذ حامل آن دارد زیرا انسان تنها با کمک آن‌ها می‌تواند به برتری برسد و این موفقیت نشان دهنده ابراز لطف اجداد به اوست.

این نوع صورتک دن در مراسم مقدماتی استفاده می‌شود، صورتک‌های دن منحصر به فرد هستند و تنها توسط افرادی که دوره‌های مقدماتی را گذرانده و عضو انجمن "پورو" هستند ساخته می‌شوند.

این صورتک را رقصنده‌ای مرد برای حفاظت مردان جوان علیه نیروهای اهریمنی (شر) مخرب در زمان دوره مقدماتی به چهره می‌زند تا وقتی که مردان جوان به قلمرو روح برسند.

مردم دن به دو قلمرو تقسیم میشوند: 1- روستا با تمام ساکنان ( قلمرو انسان) 2-بیشه‌زار ( قلمرو روح)

بیشه‌زار مقدس محسوب می‌شود و می‌توان با دعاخواندن و پوشیدن اقلامی از هردو قلمرو از مرز میان آن دو عبور کرد.

هنگامی که مردی این صورتک را می‌پوشد به روح تبدیل می‌شود، رقصنده صورتک در حین مراسم کاملا مسحور شده و پیام‌های آگاهی و خرد را از جانب اجدادش می‌آورد. این پیام‌ها غیرقابل شنیدن و غیرقابل کنترل هستند به همین دلیل مردی دانا در کنار رقصنده قرار می‌گیرد و پیام‌ها را ترجمه می‌کند.

این پیام‌ها اغلب کلمات خردمندانه‌ای هستند و مسیری را برای زندگی به سمت طول عمر، سلامتی و کامیابی تعیین می‌کنند.

صدف‌های روی این صورتک تنها برای زیبایی نیست بلکه نشان دهنده ارواحی است که افراد جوان‌تر را که در دوره‌های مقدماتی هستند با توانگری در برمی‌گیرند.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بته , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 155 x 40 x 50 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک گگو - 1900

کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm CoA no. 1812041357523

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری