صورتک بته


درباره اثر

مردم "بته" با جمعیتی در حدود 600.000 نفر در جنوب غرب جمهوری ساحل عاج و در بین اقوام "آکان" از شرق و "گورو" از شمال قرار دارند.

در گذشته آنها شکارچی بودند اما امروز، روی زمین‌های کشاورزی کار می‌کنند و با کشت محصولاتی مانند کاکائو و قهوه اقتصادشان را رونق می‌بخشند.

آیین‌های مختلفی در میان مردم "بته" رواج دارد که هدف آن‌ها ایجاد ارتباط و هماهنگی میان طبیعت و ارواح نیاکانی است که در برابر مردم و قبیله شان مسئول هستند.

رسم و رسوم مختلف، تابوها و قربانی کردن حیواناتی مانند مرغ و گاو از مراسم و مناسک این قبیله است. هدف از این آیین‌ها و تشریفات مذهبی ارتباط با دنیای اجداد و اطمینان از حمایت آن‌ها از مردم و قبیله است.

"بته"‌ها یک صورتک مشهور به نام "گری" (Gre) یا "نیاباوا" (Nyabawa) دارند که دارای ویژگی‌های اغراق‌آمیزی مانند دهان بزرگ، پیشانی و چهره برآمده و چشم‌هایی کروی و برآمده، بینی کشیده و پهن است.

در گذشته این صورتک هنگام مراسم صلح پس از جنگ و در نشست‌های مرسوم دادرسی استفاده می‌شد. همچنین مردان قبیله از این صورتک برای آمادگی پیش از جنگ و برای انتقال احساس ترس به دشمن نیز استفاده می‌کرده‌اند.

امروزه این صورتک در مراسم مختلف از جمله رقص‌های سرگرم‌کننده استفاده می‌شود.

مردم "بته" تحت تاثیر همسایگان خود، قبیله "گورو"، مجسمه‌های زیبایی می‌سازند.

 

مشخصه مجسمه‌ها:

 چهره‌هایی ایستاده با بالاتنه کشیده، چهارشانه، گردن کشیده که سری مستطیل شکل با چانه‌ای کشیده دارند، دهان چاکدار و حفره‌ای و پیشانی صاف که در زیر موهای آرایش شده قرار دارد.

از مجسمه‌های مرد و زن در پناهگاه‌ها و یا زیارتگاه‌ها برای نمایش بنیان‌گزاران جامعه استفاده می‌شده است.

این مجسمه‌ها مفهوم کمال معنوی و قدرت اخلاقی و ارتباط آن با زیبایی ظاهری را برای بیننده مجسم می‌کنند.

دیگر مجسمه‌های کوچک این قبیله نمایانگر همسرانی است که از دنیای دیگر می‌آیند و الهام گرفته از قبیله "بئوله" است.


شرح اثر

از این صورتک در ‌جشن‌های شاد استفاده می‌شود.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گگو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 155 x 40 x 50 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک بته - 1900

کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm CoA no. 1812041337087

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری