صورتک بئوله


درباره اثر

در هنر آفریقایی هنر "بئوله‌"ها جایگاه ویژه و جداگانه‌ای  دارد. ظرافت به کار رفته آثار هنری، جایگاه ویژه‌ای به این هنر داده است.

در میان صورتک‌ها، صورتک‌های اجداد (صورتک‌هایی که نمایانگر آرامش اجداد قبیله هستند و اجداد از طریق این صورتک‌ها به قبیله پیام می‌دهند و یا مراقب آنها هستند) نیز یافت می‌شود که دارای همان ویژگی‌های مجسمه‌ها می‌باشند، ظریف و دقیق  هستند که با ظرافت تراشیده شده و کاملا صیقلی هستند.

"بئوله‌"ها در بخش مرکزی جمهوری ساحل عاج مستقر هستند.

صورتک‌های "بئوله‌" بدون شک تحت تاثیر همسایگان خود، "گورو"ها (Gouro) و "سنوفو"ها (Senufo) هستند. صورتک‌های اجداد هنوز هم موجودند ولی دیگر نقش روحانی و معنوی خود را در مراسم ندارند و بیشتر به منظور سرگرمی طی مراسم رقص استفاده می‌شوند. این صورتک‌ها نمایان‌گر تنوع عظیمی از آرایش مو و زخم‌آرایی‌هایی هستند که در مناطق مختلف وجود دارند.

حامل این صورتک‌ها لباس‌هایی از ترکه‌های کوتاه به تن می‌کنند و پایبندهای فلزی می‌بندند.

از طرفی صورتک‌های "بئوله" با طرح جانوران نیز وجود دارند که تداعی کننده صورت یک گاو وحشی (بوفالو) و یا بزکوهی هستند. فقط مردان قبیله این صورتک‌ها را به صورت می‌زنند. از آنجایی که صورتک‌هایی با طرح جانوران بیشتر مفهومی هستند، نسبت به صورتک‌های "بئوله‌"ها با پرتره اجداد تفاوت بسیاری دارند.

در گذشته بیشتر در مراسم خاکسپاری به منظور جذب کمک‌های ماورائی، شفای بیماری‌ها و دور کردن سحر و جادو استفاده می‌شدند.

"بئوله‌"ها به خدای واحد نامشهود اعتقاد دارند که "نیامیان" (Nyamien) نامیده می‌شود.

دنیای واقعی بر خلاف دنیای معنوی است و نامش "امبلو" (Mblo) است. دنیای که روح از بدو تولد از آنجا می‌آید و بعد از مرگ نیز به آنجا باز می‌گردد.

نزد "بئوله"ها مذهب به عنوان یک دستوررالعمل اصلی، شناخت مرگ و جاودانگی روح می‌باشد.

اجداد جزئی از یک فرقه هستند ولی معرفی نشده‌اند.

در گذشته هرگز هیچ مرگی طبیعی به نظر نمی‌رسید، همیشه به دنبال دلیل و مسئول آن می‌گشتند.

مجسمه‌ها و صورتک‌های چوبی ارتباطی تنگاتنگ با دنیای ماورالطبیعه دارند. "بئوله‌"ها معتقدند که هر انسانی دارای یک جسم، یک همزاد و یک روح است.


شرح اثر

از این صورتک در مراسم تجلیل از زیبایی زن استفاده می‌گردد.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بته , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گگو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 155 x 40 x 50 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک بئوله - 1900

کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm CoA no. 1812011414221

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری