بدون عنوان


درباره اثر

این دو اثر از مجموعه شهریور از دو قسمت متفاوت و متضاد تشکیل شده‌اند. اساس آنها را فضاهای نابسامان شهری و صنعتی که جامعه مدرن و افسار گسیخته و مخرب را به تصویر میکشد در تضاد با فضای طبیعی و بومی شرقی که نماد طبیعت محیط زیست و دنیای درون ماست شکل می‌دهند.

در آثار مختلف این دوره بافت شهری که با کلاژ فلزات شکل گرفته با فضای بومی و طبیعی کار که با انواع رنگ‌ها به تصویر کشیده شده‌اند در تعامل و کنش هستند.  در بعضی از آثار بافت شهری به فضای طبیعی غالب شده و آن را تحت کنترل و احاطه در می‌آورد و در برخی دیگر، بخش‌های از اثر که به طبیعت اشاره دارد به بافت شهری غلبه می‌کنند و خود را از فیلترهای آن رها می‌سازند در اثر ماهی و مرجان دریا و دنیای زیر آب در تضاد و تقابل با بافت شهری هستند و در این دو اثر، در یکی از کارها، بخشی از چشم اندازی گنگ و غریب با درختانی در فصلی سرد و در اثر دیگر فضا و آسمان صاف و پاک در تقابل با بافت شهری قرار گرفته‌اند. در نهایت هر سه اثر نمایشگر تضاد و تعامل دارد، این دو فضای متفاوت و در عین حال گریز ناپذیر عصر ما هستند.


نظر کارشناس

کار بیتا وکیلی، مکالمه دیالکتیکی بین اسرار خود و جهان بیرونی را در تصاویر انتزاعی که در زمان‌های گوناگون آشنا به نظر می‌رسند را مجسم می‌کند. جهان بصری او مایع، بی قرار و عمیقا شخصی است. کار او با مجموعه‌ای گسترده و مبهم آغاز می‌شود و با جزئیاتی شگفت انگیز و دقیق پایان می‌یابد. آثار متمایز او در اولین نگاه، انتزاعی منحصر به فرد به نظر می‌رسند که با خطوط زیبا و سطوح رنگی موج دار شکل گرفته‌اند. به رغم زبان بصری و ملموس آن، کار وکیلی تلاش بر به کارگیری ضربات قوی وچشمگیر قلم، یا رفتارهای احساسی ندارد. با طعمی از عقلانیت، آثار وکیلی به آرامی و به صورت ضمنی تاثیر گذار است و تاکید بر فلسفه‌ای دارد که ذرات کل جهان را تشکیل می دهد. در واقع، این تصاویر موهوم، اشاره ی ضمنی به جهان ذرات و کهکشان‌ها دارند. می توان گفت که ایده اصلی هنر او شباهت و تقارن این میکروکوزم‌ها ( بدن) و جهان هستی است.

در هر دو مفهوم، تصویری که او خلق می‌کند، محصولی  از نگاه نزولی به خط افق است که در نهایت در یک صفحه عمودی ارائه می‌شود. این نما می‌تواند از نزدیک یا از دور باشد، که به طور اسرارآمیز بین نقاشی انتزاعی و تصویری در حرکت است. می توان تصور کرد که نقاشی او یا از زمین است یا صرفا یک پس زمینه؛ این تصویر می تواند یک سطح بزرگ که توسط یک مستطیل کوچک محصور شده است باشد، و یا می‌تواند یک نقطه کوچک با نگرانی بزرگ باشد. بدین ترتیب، علاوه بر کشف در دنیای ذرات و سطوح، نقاشی‌های بیتا وکیلی یک آزمایش با توده‌ها و اجرام است.

سمیع آذر


نمایشگاهها

گالری کاما | بیتا وکیلی | Exhibition | SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد

گالری کاما | بیتا وکیلی | Exhibition | نبض زمين

گالری لندن

نبض زمين

نمایشگاه انفرادی, 08 آذر - 09 بهمن


آثار دیگر بیتا وکیلی

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

ماهی و مرجان , 1393

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1391

شهریور امضا شده, 1391 ترکیب مواد روی بوم 110 x 70 x 2.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | لالایی برای تهران

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

لالایی برای تهران , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 135 x 225 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | هفت سالگي

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

هفت سالگي , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | کشاکشِ رنگين

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

کشاکشِ رنگين , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 110 x 320 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | همه مي ترسيم

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

همه مي ترسيم , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | برای تو

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

برای تو , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | از هر ذره جان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

از هر ذره جان , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 190 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | خواب بوده ام  خواب ديده ام

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

خواب بوده ام خواب ديده ام , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بعدها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بعدها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

نزديكِ دورها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 40 x 70 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | در آستانه

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

در آستانه , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | انتها ابتدا

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

انتها ابتدا , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | آخرين گنج

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

آخرين گنج , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بذرِ پنهاني

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بذرِ پنهاني , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | زیر پوست من

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

زیر پوست من , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

بیتا وکیلی

بدون عنوان - 1396

از مجموعه شهریور ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm قاب 92 x 92 x 4 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1803141957445

OAR No. 102185 تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری