بدون عنوان


درباره اثر

سفر من به نیویورک در شهریورماه اتفاق افتاد و همزمان با ورود به این شهر نیز به گونه خاطره واقعه یازدهم سپتامبر که مصادف با شهریورماه است در ذهنم تداعی شد که به گونه‌ای دلایلی برای نام‌گذاری این مجموعه از آثارم بود اما مهمترین دلیل انتخاب این عنوان، مرزی است که شهریورماه میان فصل تابستان و پاییز ایجاد می‌کند و ماهی است که آبستن تغییر و تحولاتی در فضای طبیعت است، ‌بنابراین به نوعی نشان‌گر فضای دوگانه آثار من نیز هست. در نیویورک و منهتن با مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلند و سر به فلک کشیده رو به رو می‌شوید که با فضای ذهنی ما شرقی‌ها بسیار متفاوت و متضاد است، این تجربه بر شخصیت درونی من هم تأثیرگذار بود که این تأثیر را در این مجموعه جدید نشان داده‌ام.فضای این آثار دوگانگی را به نمایش می‌گذارد و تلفیقی است از  بافت و فرم‌های نرم و پیچان که برخاسته از روح شرقی است و با رنگ های گرم کار کرده‌ام و در کنار آن نیز فضای سرد و فلزی یک شهر پر سروصدای غربی را در می‌بینید که این دوگانگی و تضاد هم از نظر بصری و هم از نظر مفهومی در آثار دیده می‌شود.


نظر کارشناس

کار بیتا وکیلی، مکالمه دیالکتیکی بین اسرار خود و جهان بیرونی را در تصاویر انتزاعی که در زمان‌های گوناگون آشنا به نظر می‌رسند را مجسم می‌کند. جهان بصری او مایع، بی قرار و عمیقا شخصی است. کار او با مجموعه‌ای گسترده و مبهم آغاز می‌شود و با جزئیاتی شگفت انگیز و دقیق پایان می‌یابد. آثار متمایز او در اولین نگاه، انتزاعی منحصر به فرد به نظر می‌رسند که با خطوط زیبا و سطوح رنگی موج دار شکل گرفته‌اند. به رغم زبان بصری و ملموس آن، کار وکیلی تلاش بر به کارگیری ضربات قوی وچشمگیر قلم، یا رفتارهای احساسی ندارد. با طعمی از عقلانیت، آثار وکیلی به آرامی و به صورت ضمنی تاثیر گذار است و تاکید بر فلسفه‌ای دارد که ذرات کل جهان را تشکیل می دهد. در واقع، این تصاویر موهوم، اشاره ی ضمنی به جهان ذرات و کهکشان‌ها دارند. می توان گفت که ایده اصلی هنر او شباهت و تقارن این میکروکوزم‌ها ( بدن) و جهان هستی است.

در هر دو مفهوم، تصویری که او خلق می‌کند، محصولی  از نگاه نزولی به خط افق است که در نهایت در یک صفحه عمودی ارائه می‌شود. این نما می‌تواند از نزدیک یا از دور باشد، که به طور اسرارآمیز بین نقاشی انتزاعی و تصویری در حرکت است. می توان تصور کرد که نقاشی او یا از زمین است یا صرفا یک پس زمینه؛ این تصویر می تواند یک سطح بزرگ که توسط یک مستطیل کوچک محصور شده است باشد، و یا می‌تواند یک نقطه کوچک با نگرانی بزرگ باشد. بدین ترتیب، علاوه بر کشف در دنیای ذرات و سطوح، نقاشی‌های بیتا وکیلی یک آزمایش با توده‌ها و اجرام است.

سمیع آذر


آثار دیگر بیتا وکیلی

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

ماهی و مرجان , 1393

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | لالایی برای تهران

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

لالایی برای تهران , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 135 x 225 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | هفت سالگي

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

هفت سالگي , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | کشاکشِ رنگين

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

کشاکشِ رنگين , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 110 x 320 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | همه مي ترسيم

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

همه مي ترسيم , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | برای تو

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

برای تو , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | از هر ذره جان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

از هر ذره جان , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 190 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | خواب بوده ام  خواب ديده ام

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

خواب بوده ام خواب ديده ام , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بعدها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بعدها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

نزديكِ دورها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 40 x 70 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | در آستانه

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

در آستانه , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | انتها ابتدا

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

انتها ابتدا , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | آخرين گنج

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

آخرين گنج , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بذرِ پنهاني

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بذرِ پنهاني , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | زیر پوست من

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

زیر پوست من , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

بیتا وکیلی

بدون عنوان - 1391

از مجموعه شهریور ترکیب مواد روی بوم 110 x 70 x 2.5 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1712281254564

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری