در آستانه


درباره اثر

در مجموعه نبضِ زمين، نگاه من به جغرافيايي انساني كه همواره از ارتفاع به زمين بوده است ، جايي بينِ آسمان، سطحِ زمين و اعماقِ آن، شناور است .

از ارتفاع بالا زمين و زندگی انسان،  با تمامی دغدغه‌هايش در بطنِ طبيعت و مدرنيته ، در بسترِ فضائی آبستره و تركيب آن با بافت شهری، ديده می‌شوند، كه بنابر مقتضيات دنيای ذهنی امروزِ من، بر پايه تغييرات و تحولاتِ درونی و بيرونی، از نزديكترين دغدغه‌های شخصی تا بزرگترين بحران‌های جهانی شكل گرفته است .

فرم های جنينی كه در آثارِ من نماد زندگی، نبضِ هستی و اميدِ به آينده هستند، جايی در اعماق نهان شده‌اند و محافظت می‌شوند تا روزی بذرِ دنيايی سالم‌تر و شادتر شوند.


نظر کارشناس

حضور اشیا روی بوم‌های نقاشی را کولاژ گویند، این حضور از احساس نیاز هنرمند به جهان خارج و همسانی‌های اشیا و فرم‌ها با مفاهیمی سرچشمه می‌گیرد که هنرمند در پی گفتن آن است. 


شی‌ء ماهیتی واقعی دارد و تصویر نیست، پس هنرمند در مورد آن با دقت و وسواس رفتار می‌کند.
سابقه‌ی حضور اشیا روی بوم از دوره‌ی هنرمندان مفهومی ایرانی مانند: مارکو گریگوریان و یا هنرمندان سقاخانه‌ای است، اما امروزه بسیاری از هنرمندان در بحران رسانه ‌هنری‌به این ترفند رو آورده‌اند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها بیتا وکیلی هنرمند مطرح حراج‌های بین‌المللی است. این مجموعه در ادامه‌ی آثار گذشته‌ی وکیلی، مناظری از فواصل دور هستند که با استفاده از کلاژ اشیا و رنگ‌های حجمی کار شده‌اند. حاکمیت دوگانه‌ی فرم‌های ایستا‌ و منحنی‌ها که ‌لحن‌تصویر سال‌های گذشته‌ی آثار وکیلی را شکل داده‌اند، در این مجموعه کماکان دیده می‌شود.
هنرمند در بیانیه‌ی خود به موقعیت دوگانه‌ی درون و بیرون، شرق و غرب، اکنون و آینده اشاره می‌کند.

از منظر وی سازه‌های فلزی و شهرسازی مدرن با فرم‌های ایستا و دکل‌های مخابراتی و سلول‌های مربع مانند تکراری نمادی از غرب هستند و حضور ابرهای پیچان و نطفه‌های بسته شده در بطن انسان نمادی از شرق، این‌ گفت‌وگویی ابدی است که از منظر نقاش در شرایط تاریخی معاصر باید از آن عبور کرد.
در آثار وکیلی، رفتاری هیجانی و بیان‌گرا را می‌توان در استفاده‌ی پخته از رنگ‌ها که کنایه از بافت زمین و دریا دارند مشاهده کرد، آنچنان که در دیگر آثارش نیز شاهد آن‌ها بوده‌ایم؛ از سویی دیگر، وی رفتار خود را در حیطه‌ی تصویری کنترل می‌کند، آنچنان که در آغاز تولید یک تابلو روند خلاقانه‌ای برایش تعریف شده است و می‌توان انتهای آن را پیش‌بینی کرد، سویه‌ی مفهومی که در آثار هنرمند دیده می‌شود از این منطق نشأت می‌گیرد. شاید بتوان وکیلی را هنرمندی مفهومی و بیان‌گرا نامید، آنچنان که علاقه‌ی وافر نقاش به انباشت اطلاعات تصویری آبستره، مانند بافت، رنگ و ماده و از سویی اشارات معناگرایانه و مشخص منطقی به سوژه‌ی نمایشگاهش همگی مهر تأییدی بر این ادعاست.

جاويد رمضاني


نمایشگاهها

گالری کاما | بیتا وکیلی | Exhibition | نبض زمين

گالری لندن

نبض زمين

نمایشگاه انفرادی, 08 آذر - 09 بهمن


آثار دیگر بیتا وکیلی

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

ماهی و مرجان , 1393

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1391

شهریور امضا شده, 1391 ترکیب مواد روی بوم 110 x 70 x 2.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | لالایی برای تهران

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

لالایی برای تهران , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 135 x 225 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | هفت سالگي

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

هفت سالگي , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | کشاکشِ رنگين

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

کشاکشِ رنگين , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 110 x 320 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | همه مي ترسيم

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

همه مي ترسيم , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | برای تو

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

برای تو , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | از هر ذره جان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

از هر ذره جان , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 190 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | خواب بوده ام  خواب ديده ام

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

خواب بوده ام خواب ديده ام , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بعدها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بعدها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

نزديكِ دورها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 40 x 70 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | انتها ابتدا

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

انتها ابتدا , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | آخرين گنج

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

آخرين گنج , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بذرِ پنهاني

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بذرِ پنهاني , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | زیر پوست من

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

زیر پوست من , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

بیتا وکیلی

در آستانه - 1397

از مجموعه نبض زمین ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm امضا شده در پایین CoA no. 1811061452248

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری