بعدها


درباره اثر

در مجموعه نبضِ زمين، نگاه من به جغرافيايي انساني كه همواره از ارتفاع به زمين بوده است ، جايي بينِ آسمان، سطحِ زمين و اعماقِ آن، شناور است .

از ارتفاع بالا زمين و زندگی انسان،  با تمامی دغدغه‌هايش در بطنِ طبيعت و مدرنيته ، در بسترِ فضائی آبستره و تركيب آن با بافت شهری، ديده می‌شوند، كه بنابر مقتضيات دنيای ذهنی امروزِ من، بر پايه تغييرات و تحولاتِ درونی و بيرونی، از نزديكترين دغدغه‌های شخصی تا بزرگترين بحران‌های جهانی شكل گرفته است .

فرم های جنينی كه در آثارِ من نماد زندگی، نبضِ هستی و اميدِ به آينده هستند، جايی در اعماق نهان شده‌اند و محافظت می‌شوند تا روزی بذرِ دنيايی سالم‌تر و شادتر شوند.


نظر کارشناس

اول:اولین موضوعی که در آثار شما وجود داره، کماکان، همان احیای اصل پنجم تزئینی هنر ایران هست. که در مقاله قبلی مفصلا پرداخته بودم و اینجا کماکان همان فرمها وجود دارند و پیوستگی آثار شما رو به سنت ایرانی تضمین می کنند.
دوم: در آثار شما، یک دوآلیسم به چشم می خورد. دوآلیسمی مصلحانه و مانی وار که در سطح اول خودش اکنونیت مغشوش جهان ما رو تفسیر می کنه و در سطح دوم مسیر و راه برون رفت، را به صورت درآورده است. در واقع این دوآلیسم از هنرمند، یک پیامبر-مصلح اجتماعی می سازد که ابتدا تفسیری از جهان تقلیل یافته به دو عنصر ارائه می دهد و سپس کنشی برای آشتی میان این دو عنصر متضاد را آغاز می کند. ( می دونید که مانی هم از طریق نقاشی کتابش دو تضاد نور و ظلمت رو کنار هم می زاره و برای نجات بشر احکامی میاره)
سوم: در سطح اول، آنچه که این دوآلیسم از تفسیر جهان کنونی ارائه می دهد را می توان در قالب کنکاشی برای قربت شرق و غرب مشاهده نمود. بازنمایی های تصویری سازه های فلزی و شهرسازی مابعد مدرن در این آثار و جنبه های شرقی که بیشتر در تکنیک ابرهای پیچنده نمایان شده اند را می توان در آثار مشاهده کرد. چنان که تمامی تاریخ و تمدنهایی مانند تمدن غرب مسیحی، تمدن اسلامی، تمدن کنفوسیوسی و تمدن هندویی به دو مقوله شرق و غرب تقلیل می یابند. قبلا نیزبا انواع تقسیم بندی های دوآلیستی مانند جامعه‌های سرد و گرم اشتروسی و تاریخ باز‌ و بسته‌‌ پوپری و نظام‌های دانایی بازی‌گرانه و تماشاگرانه‌ فوکویی برای تفسیرهای انسان تاریخی روبرو شده ایم و تقلیل دوالیستی امری نوپدید نیست. در این آثار شرقی و غربی از یک طرف جغرافیایی و از طرف دیگر مقولاتی انسان شناسانه جلوه می کنند. شرق و غرب، به سان جنین هایی در حال رشد هستند که در بطن مجموعه ای از کلانشهرها در مرزهایی گاه مشخص، ظاهر می شوند.
چهارم: در سطح دوم این دوآلیسم، آنچه که پایان محتوم تاریخ را برای جهان بعد از جنگ سرد، با خاتمه تقابل های ایدئولوژیک و برتری لیبرال دموکراسی تحت عنوان برخورد تمدنها پیشگویی نموده است، در آین آثار با تاسیس نشانه هایی مانند راه ها و پل ها که تاکیدی که بر آینده بشریت دارند، به چالش کشیده می شود. هر چند که به دلیل واقعی بودن اختلاف تمدنها، افزایش کنشهای متقابل آنها با یکدیگر، جداسازی هویت دیرین از انسان در روند نوسازی اقتصادی و رشد منطقه گرایی اقتصادی، برخورد تمدنها اجتناب ناپذیر می نماید. این خوشبینی هنرمند که منشاء آن را باید در فرهنگ ایرانی جستجو نمود برخلاف تصور فوکویاماست که می گوید:« انسان نمی تواند دنیایی ذاتا متفاوت از جهان کنونی را تصورکند»
پنجم: هر اثر هنری در بینش سنتی ما، پنجره ای است که از آن، ودایع الهی و حوالت تاریخی عصر خود را در یک سیستم حضور و غیاب ادراک می کنیم. در این آثار، خطهای مغشوش و سطوح پیچنده در خود و در عناصر دیگر، در تلفیق با تصویر شهرهای بزرگ معاصر، بازنمایی عصر ما و در این میانه، راه و پل، بازنمایی آن الگوی عملگرایانه نجاتبخش ماست که با عنوان حوالت تاریخی به ما ودیعه داده شده است.
ششم: نیروی رانش جستجوهای زیباشناختی این آثار متکی بر نوعی بی اعتنایی از پیشفرضهای غربی و بروز نوعی رئالیسم عرفانی است که بیتا وکیلی به آن دست یافته و از خلال بازنمایی دو جنین، راه ها، پل ها و مرزها به جستجوی برون رفت از وضعیت امروز است.
 رضا رفيعي راد

 

نمایشگاهها

گالری کاما | بیتا وکیلی | Exhibition | نبض زمين

گالری لندن

نبض زمين

نمایشگاه انفرادی, 08 آذر - 09 بهمن


آثار دیگر بیتا وکیلی

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

ماهی و مرجان , 1393

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1391

شهریور امضا شده, 1391 ترکیب مواد روی بوم 110 x 70 x 2.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | لالایی برای تهران

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

لالایی برای تهران , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 135 x 225 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | هفت سالگي

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

هفت سالگي , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | کشاکشِ رنگين

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

کشاکشِ رنگين , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 110 x 320 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | همه مي ترسيم

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

همه مي ترسيم , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | برای تو

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

برای تو , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | از هر ذره جان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

از هر ذره جان , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 190 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | خواب بوده ام  خواب ديده ام

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

خواب بوده ام خواب ديده ام , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

نزديكِ دورها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 40 x 70 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | در آستانه

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

در آستانه , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | انتها ابتدا

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

انتها ابتدا , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | آخرين گنج

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

آخرين گنج , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بذرِ پنهاني

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بذرِ پنهاني , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | زیر پوست من

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

زیر پوست من , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

بیتا وکیلی

بعدها - 1397

از مجموعه نبض زمین ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm امضا شده در پایین CoA no. 1811061440078

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری