بدون عنوان


درباره اثر

این مجموعه کتیبه‌ها خط نوشته نیست، بلکه ازعنصر بصری خط استفاده شده که تداعی کننده بناهای آجری ویا سنگ نگاره وکتیبه‌های آشنای ایران زمین است.


نظر کارشناس

جملۀ کلیشه‌ای امروزی "هنر با زندگی و طبیعت ارتباطی ندارد" را نمی‌توان جایگزین عبارت باسمه دیروزین کرد که "هنر تقلید زندگی یا طبیعت است." درست‌تر این که هنر با زندگی و طبیعت در داد و ستدی دو سویه است، مرز این داد و ستد بستگی به میزان خلاقیت و مهارت و تجربۀ هنرمند دارد. هنرمندان انتزاعی کوشیده‌اند به خلق فضایی ذهنی دست یابند که ناب و یگانه و خیال‌گونه باشد، توفیق هم یافته‌اند، اما ساز و کار انتزاع، تجزیۀ داده ها و نمودهای بیرون از انسان است که در ترکیبی مجدد در ذهن، اثری آفریده شود که در برابر موجودات هستی بیرونی قد علم کند، یعنی: آفریدۀ بدیع ذهن بشر در برابر آفرینش موجود. گرچه می‌دانیم از ساختار سلول تا فضای کهکشانی، میلیاردها فضای ناشناختۀ طبیعی در حال تطور و شکل پذیری دیده می‌شود که تخیل آدمی در برابر واقعیت حیرت‌آور عالم، جز فروتنی وظیفه‌ای ندارد. انسان آفرینشکار به سان عالم متغیر هزار لایه، به خلق دایم می‌کوشد.

 جواد مجابی


نمایشگاهها

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی


آثار دیگر بهزاد شیشه گران

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1393

امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm

بهزاد شیشه گران

بدون عنوان - 1395

از مجموعه کتیبه‌ها اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm قاب 108 x 108 x 6 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1711071046107

OAR No. 101982 تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری