بدون عنوان


درباره اثر

احسان یارشاطر درباره آثار او نوشته است: "اعتراض تلخ و استعاره‌های طنزآمیز و گویا در شکل‌های کژنما و غول‌های بد هیبت بهمن محصص منحصر به فرد است. پیام تند و تیز محصص... ظاهراً وجه اشتراک بیشتری با اکسپرسیونیسم آلمانی دارد تا با گرایش‌های عام در نقاشی ایرانی. آثار محصص نمونه‌ای قابل قبول از تقابل و تفاوت کامل به‌دست می‌دهند." و سپس از "خروش تهدیدآمیز آکنده از درد و دلهره محصص" سخن می‌گوید که طیف انتهایی هنرمندانی را تشکیل می‌دهد که چندان از خود دغدغه‌های اجتماعی نشان نمی‌دادند. (نقل قول ها از نقاشی ایران... نوشته رویین پاکباز)


نظر کارشناس

محصص تنها هنرمند ایرانی است که در آثارش نوعی فردیت از منظر روان‌شناسی کاملا مشهود است؛ اینکه به‌راحتی مي‌توانیم حال‌وهوای روحی و واکنش عاطفی او را در مواجهه با جهان اطرافش دریابیم. محصص تنها هنرمندی است که نوعی برخورد اجتماعی- تاریخی را در دل کارهایش و هم‌زمان با آنکه تجربه‌هایی چون جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و تجربه حوادث زیست‌محیطی را تجربه مي‌کند، به نمایش مي‌گذارد. محصص تنها هنرمندی است که همه این تجربه‌ها را در کارش انعکاس مي‌دهد و دیگر هنرمندان ایرانی با وجود تجربه‌های درخشان، چنین روحیه‌ای از فردیت و روان‌شناسی تاریخی را در آثارشان به نمایش نمي‌گذارند. این خود موضوع بسیار پیچیده‌ای است و مي‌شود عمیق‌تر آن  را روان‌شناسی کرد که چرا در جامعه ایرانی و در تاریخ هنر قرن بیستم ایران، فقط یک هنرمند است که با این روحیه کار کرده است. محصص هنوز دارد چیزی به ما مي‌گوید؛ او در طبیعت بی‌جان‌ها و غول‌های بی‌دست‌وپای دهه ٤٠ و نقاشی‌های بیشتر کاریکاتوری دهه ٥٠ اش، یا مجسمه‌هایش که باوجود تلاقی با دنیای معاصر منظره‌ای کلاسیک دارند، با این تناقض و دوگانگی شمایل کلاسیک و برخوردی کاملا معاصر، با آن روحیه به‌شدت رنسانسی ولی محتوی خشونت رخدادهای سیاسی قرن چه تجربه‌ای را مي‌خواست با ما در میان بگذارد؟

در نقاشی‌های محصص همیشه یک فضای خیلی باز در زمینه دیده مي‌شود که به دریا یا آسمان برمي‌گردد و در این فضای باز و بدون مرز حضور عنصری انسان‌انگار یا حیوان‌انگار به نوعی به بیننده تحمیل مي‌شود و او را آگاه مي‌کند.

مراد منتظمی، کیوریتور و کارشناس هنر آسیا و خاورمیانه در موزه تیت لندن


نمایشگاهها

گالری کاما | بهمن محصص | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

بهمن محصص

بدون عنوان - 1345

از مجموعه غول ها ترکیب مواد روی مقوا 60 x 78 cm قاب 91 x 107 x 8 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1711151648053

OAR No. 102005 تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری