به چپ چپ شماره ۲


درباره اثر

برای بابک روشنی نژاد، نقاشی ابزاری خود جوش جهت بیان دیدگاه فلسفی‌اش به زندگی و هستی است، مجموعه‌های کاری او در امتداد یکدیگر و چه بسا برخی همزمان با هم خلق می شوند زیرا سر چشمه همه آن‌ها نگاهی مشترک و یگانه است .آنچه به آثار او بعدی تازه می‌بخشد، نامی است که هنرمند برای هر اثر یا مجموعه بر می‌گزیند که به نوعی ختم گفتگوی پایانی او با مخاطبش است .

رنگ گذاری‌های برجسته و غلیظ روی بوم نقاشى، همچنان امضاى شاخص روشنى‌نژاد است او در این باره می‌گوید« براى من، استفاده از رنگ روغن در خلق اثر، صرفا یک ابزار نیست، فراى تکنیک، به جسمانیت رنگ هم اشاره دارم ، نگاهم هم زیباشناختى‌ست و هم استعاره‌هایی تجسمی با آن پدید مى آید؛ آن‌هم در سرزمینی که نفت، سرنوشت آن را دچار تحول کرده است، اگر در بوم هایم وجه قیری رنگ ها مشهود است، می خواهم به مخاطب، کیفیت نفتی بودن آنها را یادآور شوم زیرا تاریخ من و شما را از سده ها پیش تا کنون، همین وجود نفت تغییر داده است».


نظر کارشناس

گاهي حتي تنوع موضوعي کار يک نقاش نمي‌تواند باعث تغيير لهجه تجسمي او شود. بابک روشني‌نژاد را مي‌توان هنرمندي دانست که کارهايش به لحاظ موضوعي به چند دسته مختلف، ازجمله پرتره، اشيائي بزرگ‌نمايي شده، تسليحات نظامي و... تقسيم مي شود؛ اما لهجه تجسمي‌اش در آنها مشابه هم است.

 نمايش قيري شکل و غليظ رنگ‌ها، از مشخصه‌هاي بارز آثار روشني‌نژاد است. او با استفاده از رنگ و روغن، به عنوان رنگي پرحجم و غليظ، سعي در بيان جنبه استعاري از هنرهاي تجسمي دارد و بر خودِ عمل نقاشانه تاکيد مي کند،گويي هنرمند قصد دارد توجه مخاطب را هرچه بيشتر به سمت کاراکتر نقاشي‌هايش سوق دهد و به همين منظور در اين آثار در اطراف اين پرتره‌ها زمينه خالي محدودي از رنگ‌هاي قرمز و سياه ديده مي شود. اين شخصيت‌ها هرکدام در تابلو‌ها بدون هم‌نشين يا هم‌صحبتي، به تنهايي محکومند؛ تنهايي که امروز نيز بسيار در سنين جواني بر افراد غلبه مي‌کند و آن‌ها را به گوشه‌نشيني و عزلت مي‌کشاند. امروزه بسيار ديده مي شود که انسان‌ها فردگرا شده و از هم‌نشيني و هم‌انديشي با ديگران پرهيز مي‌کنند. اين مسائل و احساسات نيز در آثار روشني‌نژاد به وفور ديده مي شود.

   با نگاه اول به اين تابلوها احساس غم‌زدگي و افسردگي از شخصيت‌هاي نقاشي‌ها به چشم مي‌خورد و گويي همه آن‌ها طوري مظلومانه به مخاطبان خيره شده‌اند که ذهن آن‌ها را به خود مشغول مي کنند.

    آرزو جعفریان


نمایشگاهها

گالری کاما | بابک روشنی نژاد | Exhibition | SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد


آثار دیگر بابک روشنی نژاد

گالری کاما | بابک روشنی نژاد | به چپ چپ شماره ۳

بابک روشنی نژاد (ت‌.‌ت‌.1356)

به چپ چپ شماره ۳ , 1392

شخصیت امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm

بابک روشنی نژاد

به چپ چپ شماره ۲ - 1392

از مجموعه شخصیت رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm امضا شده در پایین CoA no. 1803121230268

OAR No. 102180 تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری