عشق آغاز آدمیزادی است


آثار دیگر آرش کریمی

گالری کاما | آرش کریمی | بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم , 1395

امضا شده, 1395 مرکب و ورق طلا و نقره روی بوم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت , 1396

امضا شده, 1396 مرکب و ورق طلا روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | ای دوست همچنان دل من مهربان توست

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

ای دوست همچنان دل من مهربان توست , 1396

امضا شده, 1396 مرکب و آکریلیک و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | روزی شبیه فردا

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

روزی شبیه فردا , 1396

امضا شده, 1396 مرکب و آکریلیک و ورق طلا روی بوم 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | مجنون تر از آنم که دمی رام شوم

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

مجنون تر از آنم که دمی رام شوم , 1394

امضا شده, 1394 مرکب و ورق طلا روی بوم 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | در روح و جان من می مانی ای وطن

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

در روح و جان من می مانی ای وطن , 1394

امضا شده, 1394 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن , 1396

امضا شده, 1396 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | به دریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

به دریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم , 1394

امضا شده, 1394 مرکب و آکریلیک روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | از عشق هنوز یادگاری داریم

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

از عشق هنوز یادگاری داریم , 1395

امضا شده, 1395 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست , 1395

امضا شده, 1395 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | هشیاری من بگیر و مستم بنما

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

هشیاری من بگیر و مستم بنما , 1394

امضا شده, 1394 مرکب و ورق طلا و رنگ روغن روی بوم 60 x 120 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | با من صنما دل یکدله کن

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

با من صنما دل یکدله کن , 1396

امضا شده, 1396 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | آرش کریمی | آشوبم آرامشم تویی

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌.1353)

آشوبم آرامشم تویی , 1394

امضا شده, 1394 آکریلیک و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm

آرش کریمی

عشق آغاز آدمیزادی است - 1395

مرکب و آکریلیک و ورق نقره روی بوم 70 x 100 x 2 cm قاب 74 x 104 x 5 cm امضا شده در چپ CoA no. 1804091309363

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری