یتوکل


آثار دیگر امیراحمد فلسفی

گالری کاما | امیراحمد فلسفی | الله

امیراحمد فلسفی (ت‌.‌ت‌.1337)

الله , 1380

امضا شده, 1380 نقاشی -خط 70 x 50 cm

امیراحمد فلسفی

یتوکل - 1389

کتیبه نویسی 60 x 60 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1705100832172

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری