انسان در ابتدای هزاره‌ی سوم


درباره اثر

اسطوره ها از دیر باز تاکنون تاثیر عمیقی در هنر شرق داشته اند.

بیان اسطوره بیانی سمبلیک است .بیانی رمز گونه و هنر یعنی رمز یعنی رازهای پنهان .

عرفان مشرق زمین سرشار از اساطیر است و به سبب تاثیر آن بر هنر شرق،نقش مایه ها بیشتر رویکردی اساطیری یافته اند.

اما اسطوره های ایرانی هنوز پایگاه والا و علمی خود را در جهان نیافته است، در حالیکه یکی از پایه های اساطیر، فرهنگ غنی هندی، ایرانی و اروپایی است ودر نتیجه جز پایه های فرهنگی جهان به شمار می آید‌

اسطوره دقیقا مثل کلمات یک زبان وجهی نمادین دارد و مانند قصه های تمثیلی پر از راز است.

علی ندایی با آثارش در مجموعه اسطوره خاموش به باز خوانی اسطوره های ایران با نگاهی مدرن و در قابی از رنگ و بوم پرداخته است و بر این اندیشه استوار است که فرهنگ غنی شرق را در تصاویری سحر انگیز به نمایش در آورد.

اسطوره های خاموش آخرین مجموعه خلق شده توسط علی ندایی ،تقدیم به تمام کاشفان لذت رمز وراز.


نمایشگاهها

گالری کاما | علی ندایی | Exhibition | اسطوره‌های خاموش

گالری لندن

اسطوره‌های خاموش

نمایشگاه انفرادی, 10 تیر - 11 شهریور


آثار دیگر علی ندایی

گالری کاما | علی ندایی | مرگ آرش

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

مرگ آرش

امضا شده اکریلیک روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | علی ندایی | فردوسی و شاهنامه

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

فردوسی و شاهنامه

امضا شده اکریلیک روی تخته 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | فردوسی و شاهنامه

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

فردوسی و شاهنامه

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | فریدون و یوز ایرانی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

فریدون و یوز ایرانی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 180 cm

گالری کاما | علی ندایی | رقص اسطوره

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

رقص اسطوره , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 180 x 480 cm

گالری کاما | علی ندایی | دختران جمشید و ضحاک

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

دختران جمشید و ضحاک

امضا شده اکریلیک روی بوم 200 x 300 cm

گالری کاما | علی ندایی | تهمینه بر مزار سهراب

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

تهمینه بر مزار سهراب

امضا شده اکریلیک روی بوم 200 x 300 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 200 x 100 x 5 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد فریدون و ضحاک

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد فریدون و ضحاک , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 211 x 440 x 5 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد اساطیر و شیر‌ها

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد اساطیر و شیر‌ها , 1397

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 172 x 280 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1394

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 200 x 200 x 2 cm

گالری کاما | علی ندایی | مجروح و بارکد

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

مجروح و بارکد

امضا شده اکریلیک روی بوم 170 x 130 cm

گالری کاما | علی ندایی | اسید پاشی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

اسید پاشی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | اسید پاشی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

اسید پاشی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد شیر ایرانی و ضحاک

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد شیر ایرانی و ضحاک

امضا شده اکریلیک روی بوم 200 x 350 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 134 x 205 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1398

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

علی ندایی

انسان در ابتدای هزاره‌ی سوم - 1396

از مجموعه اسطوره‌های خاموش کریلیک روی بوم 200 x 840 x 5 cm امضا شده در بالا CoA no. 1806251725429

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری