بدون عنوان


آثار دیگر اکبر نیکان پور

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 انتزاعی - پاستل و اکلیریک روی بوم 50 x 70 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان

امضا شده انتزاعی - پاستل و اکلیریک روی بوم 50 x 70 cm

اکبر نیکان پور

بدون عنوان - 1391

انتزاعی - پاستل و اکلیریک روی بوم 100 x 100 cm امضا شده در پایین CoA no. 1705100742439

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری