بدون عنوان


درباره اثر

مناظر ژرف و آرام عبدالرضا دریابیگی تجسم دنیایی بیکران همراه با آرامش است. وی که از نسل دوم نقاشان نوگرای ایران به شمار می‌رود، سنت منظره‌پردازی را با نگاهی تقلیل‌گرا و مدرن در هم آمیخته و بدین ترتیب طبیعتی خلوت با سکونی ابدی می‌آفریند که حتی از تداعی هرگونه شی مادی می‌گریزد؛ مناظری خالی از انسان، خانه، درخت و کوه که گاهی تا مرز انتزاع کامل پیش می‌روند.در نقاشی پیش رو شکوهی مبهم و خوفناک از طبیعتی بکر بر بستر فضایی مه‌آلود تصویر شده است. کمینه‌گرایی اثر، سوژه را در سرزمینی سبز خلاصه کرده است که در تعادلی تغزلی نمایان می‌شود. نقاش با گزینش رنگ‌های هم‌خانواده سبز، آبی و خاکستری‌های رنگین بر این تعادل و کمینه‌گرایی تأکیدی دوباره می‌کند. حل شدن ملایم رنگ‌ها و استفاده ماهرانه از قابلیت‌های رنگ روغن، عمق میدان خوبی را به وجود آورده که تمرکز بر آن روح را به تعمق و سیری درونی فرامی‌خواند.سرزمین تصویر شده، در تابلوی حاضر، گویی تجسمی نمادین از پیدایش نخستین خشکی بر آب‌های بیکران است و بسترساز عرصه‌ای برای خلق وجود. چیزی در دوردست و در لحظات نخستین خلقت، آنجا که هنوز خبری از حضور انسانی نیست، در حال شکل‌گیری است؛ عالمی آرمانی و بکر که فضای ابرگونه‌اش آن را در میان زمین و آسمان، معلق نگاه داشته است.

 


نظر کارشناس

میرعبدالرضا دریابیگی به همراه مارکو گریگوریان، غلامحسین نامی، مرتضی ممیز، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و سیراک ملکوتیان گروه نقاشان آزاد را در سال 1353 به دنبال هجوم موج نوگرایی مبتذل در ایران پدید آوردند.

با توجه به شرایط و زمینه های ایجاد شده در طی قرن 20 هنر مفهومی به عنوان نمادی از آزادی هنری در دهه های 70 و 80 مطرح شد. این هنر پس از دوران تفکر خردگرایانه مینیمالیستی(هنر کمینه) پدیدار شد و سرآغاز پست مدرنیسم بود.

در این نظریه مفهوم (انگاشت کلی از موارد) اهمیت دارد و نه چگونگی ارائه آن، فکر هنرمند مهم است و نه شیء هنری و هدف رسانیدن مفهوم یا ایده معین به مخاطب است.


نمایشگاهها

گالری کاما | عبدالرضا دریابیگی | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

عبدالرضا دریابیگی

بدون عنوان - 1354

آکریلیک روی بوم 64.5 x 125 x 2 cm قاب 88 x 150 x 4.5 cm امضا شده در بالا CoA no. 1711161713335

OAR No. 102004 تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری