بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | عباس کیارستمی | Exhibition | گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گالری کاما | عباس کیارستمی | Exhibition | گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر

گالری کاما | عباس کیارستمی | Exhibition | گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان


آثار دیگر عباس کیارستمی

گالری کاما | عباس کیارستمی | بدون عنوان

عباس کیارستمی (ت‌.‌ت‌.1319)

بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی بوم 105 x 157 x 2 cm

عباس کیارستمی

بدون عنوان

چاپ عکس روی بوم 50 x 70 x 2 cm امضا شده در پشت CoA no. 1806181044479

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری