ترنگ دانشمند

ترنگ دانشمند

  • فارق التحصيل كارشناسي ارشد پيوسته رشته معماري از دانشگاه هنر و معماري
  • مدرس دانشگاه
  • سابقه ٧ سال مديريت طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي
  • مدير طراحي شركت معماري يادمان شهر
  • يكي از طراحان و مجريان هشت دوره جشنواره فيلم هاي ايراني (IRANCI) پراگ، برنو و براتيسلاوا است.
  • شركت در چند نمايشگاه گروهي هنرهاي تجسمي را هم مي توان به كارنامه كاري و هنري او افزود.

نمايشگاه پيش رو با عنوان " و اسب ، يادت هست؟ " اولين نمايشگاه انفرادي ترنگ دانشمند با ديدگاه و نگرش به مفهموم و تاثير اسب در زندگي انسان _از پيدايش تا كنون _ به روايت تصوير و مجسمه هاي پوشيدني است.

سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) سالتار

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و مینا کاری (انگشتر) 12.47 (گرم)

مهتاب

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) مهتاب

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (نیم دستبند) 9.24 (گرم)

جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 23.04 (گرم)

کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و مینا کاری (دکمه سر دست) 18.27 (گرم)

پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (گوشواره) 22.43 (گرم)

جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 18.34 (گرم)

لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, انگشتر) 7.15 (گرم)

سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) سالتار

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر و دستبند) 18.07 (گرم)

کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنجاق سر) 9.03 (گرم)

لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, دستبند) 15.12 (گرم)

لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, گوشواره) 18.17 (گرم)

اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, انگشتر) 21.4 (گرم)

کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گردنبند) 28.06 (گرم)

آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، گوشواره) 19 (گرم)

اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, گردنبند) 27.48 (گرم)

هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، گردنبند) 42.4 (گرم)

هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 30.06 (گرم)

قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: فیروزه و کریستال، گوشواره) 13.04 (گرم)

رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 16.53 (گرم)

آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، طلا کاری، گردنبند) 38.05 (گرم)

کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 6.15 (گرم)

کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (گوشواره) 23.83 (گرم)

کابالو ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (انگشتر) 13.31 (گرم)

کابالو ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (گردنبند) 26.38 (گرم)

جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گل سینه) 18.64 (گرم)

کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (طلا کاری، گل سینه) 5.26 (گرم)

اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره - کهربا (گوشواره) 13.68 (گرم)

سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) سالتار

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 28.12 (گرم)

ساتار ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) ساتار ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (گوشواره) 22.16 (گرم)

ساتار ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) ساتار ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر) 14.72 (گرم)

آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلاکاری، انگشتر) 15.27 (گرم)

آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلاکاری، انگشتر) 18.64 (گرم)

پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر) 22.21 (گرم)

پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و انیکس 41.06 (گرم)

پارت ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و انیکس 5.9 (گرم)

فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و عقیق (دستبند) 56.65 (گرم)

فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، نیم دستبند) 10.72 (گرم)

فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (دکمه سردست) 13.84 (گرم)

فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و سنگ یاقوت (گوشواره) 15.05 (گرم)

فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و سنگ یاقوت (گل سینه) 14.62 (گرم)

رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، گل سینه)) 19.25 (گرم)

رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گیره کروات) 10.4 (گرم)

رویا ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (انگشتر) 18.34 (گرم)

مهتاب

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) مهتاب

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (گل سینه) 11.24 (گرم)

هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 25.69 (گرم)

هیستوریا ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و حدید (گردنبند) 34.87 (گرم)

قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (زنجیر بدن) 23.3 (گرم)

قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 19.71 (گرم)

قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (نشان لای کتاب) 9.84 (گرم)

قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (دکمه سر دست) 16.61 (گرم)

و اسب يادت هست

گالری تهران

و اسب يادت هست

نمایشگاه انفرادی, 03 اسفند - 08 اسفند

برپایی نمایشگاه مجسمه‌های پوشیدنی با عنوان و اسب آیا به یاد می‌آوری در نگارخانه کاما

برپایی نمایشگاه مجسمه‌های پوشیدنی با عنوان و اسب آیا به یاد می‌آوری در نگارخانه کاما

نمایشگاه "و اسب؛ آیا به یاد می‌آوری؟" با آثاری از ترنگ دانشمند در عرصه طراحی و ساخت مجسمه‌های پوشیدنی و زیورآلات به میزبانی نگارخانه کاما برپا می‌شود.

01 اسفند, 1397