شهرزاد قاضی زاهدی

شهرزاد قاضی زاهدی

شهرزاد قاضی زاهدی متولد ۱۳۴۰ می‌باشد. وی دارای مدرک لیسانس گرافیک از دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد در سال ۱۳۷۲ می‌باشد ومقطع کارشناسی ا­رشد نقاشی خود را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ اخذ نمود.

 

 

نمایشگاه ها:

  • گالری استانبول ۱۳۹۵
  • چند نفر از ما، گالری گلستان ۱۳۹۳
  • گالری تهران ۱۳۸۷
  • گالری سبحان ۱۳۶۸
  • گالری والی ۱۳۹۷
  • گالری والی ۱۳۷۶
  • دومین بازار هنر، خانه هنرمندان ۱۳۹۶
  • پرشین بلو، موزه هنرهای معاصر ۱۳۹۴
  • فرهنگسرا نیاوران ۱۳۷۶
  • صد اثر صد هنرمند، گالری گلستان ۱۳۷۶

 

 

 

 

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 120 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 145 x 145 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 120 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 80 x 200 cm

بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌. 1340) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 230 x 100 cm

بی نشان بی آدرس

گالری تهران

بی نشان بی آدرس

نمایشگاه انفرادی, 18 مرداد - 23 مرداد

نقاشی‌های «بی‌نشان بی‌آدرس» به کاما رسید

نقاشی‌های «بی‌نشان بی‌آدرس» به کاما رسید

نمایشگاه نقاشی «بی‌نشان بی‌آدرس» شامل ١٢ اثر آبستره با تکنیک اکریلیک روی بوم از شهرزاد قاضی زاهدی جمعه ۱۸ مردادماه در گالری کاما به نمایش درمی آید.

23 مرداد, 1398


"بی نشان بی آدرس" در گالری کاما

"بی نشان بی آدرس" در گالری کاما

در نمایشگاه نقاشی "بی نشان بی آدرس" ١٢ اثر آبستره و با تکنیک اکریلیک روی بوم از شهرزاد قاضی زاهدی در گالری کاما به نمایش درمی‌آید.

23 مرداد, 1398


«بی نشان بی آدرس» در گالری کاما

«بی نشان بی آدرس» در گالری کاما

در نمایشگاه نقاشی «بی نشان بی آدرس» ١٢ اثر آبستره و با تکنیک اکریلیک روی بوم از شهرزاد قاضی زاهدی در گالری کاما به نمایش درمی‌آید.

23 مرداد, 1398