شهرو خردمند

شهرو خردمند

​در خاطره‌ی بسیاری از ما نامش با کارگاه نمایش گره خورده است؛ با بر صیصای عابد، ادیب شاه، پرومته در زنجیر و همراه با نام‌های ایرج انور، عباس نعلبندیان، فریدون آو، بیژن صفاری، آربی آوانسیان و دیگران.

او در سال ۱۳۲۰ و در خانواده‌ای اهل فرهنگ متولد شد. پدرش نقاش، مجسمه‌ساز و کارگردان و مادرش مدیر مدرسه بود. کودکی و نوجوانی‌اش سرشار از خاطرات کافه‌نشینی‌های پدر، تئاترها و واریته‌هایی است که درخیابان لاله‌زار به تماشای آن‌ها می‌نشستند.

او تحصیل در رشته‌ی پزشکی را نیمه‌کاره رها می‌کند و برای تحصیل نمایش به مدرسه‌ی الکساندر فرسن در رم می‌رود، اما مسیر تجربه‌هایش به رم ختم نمی‌شود.

در سال ۱۳۴۷ به تهران باز‌میگردد و همراه با ایرج انور ساختمان  قدیمی را به کارگاه نمایش تبدیل می‌کند. اجرای سودابه و سیاوش در جشن هنر توس و تدریس تئاتر در دانشکده‌ی هنرهای زیبا، به دعوت بهرام بیضایی، از دیگر فعالیت‌های اوست.

در سال ۱۳۵۵، برای سفر مطالعاتی، بار دیگر، به ایتالیا باز‌میگردد و این تصمیم به سکونت دائمی او در رم منجر می‌شود. در این سال‌ها به تدریس و اجرای نمایش می‌پردازد. حاصل کار او اجرای نمایش‌های بسیاری از جمله: بارسیزا، مارا-ساد، سیذارتا و کامایا، زنان تراخیس، پرومته، گیلگمش، یهودی مالت، افلاطون، بیمار خیالی، آمفیترئون، شوهر فریب‌خورده، مرد به شکار می‌رود، ارداوبراف‌نامه، جنگ بی‌پایان، جن‌زدگان، مرد شنی و بسیاری آثار دیگر در سراسر اروپاست.

شهرو خردمند اکنون به سرزمین و حرفه‌ی پدری‌اش بازگشته است تا روایتی از رنگ‌های تند و سرزنده، ضربه‌های قلم و آبستراکسیون و تجریدی را که برآمده از تجربه‌ی سال‌ها و حاصل آمیختگی نگاه شرقی و غربی اوست در وطن نمایش دهد.

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم 63 x 55 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و خاک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 63 x 55 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 69 x 69 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم 67 x 65 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 60 x 65 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم 64 x 56 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم 64 x 64 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم 64 x 65 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 54 x 63 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 54 x 63 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 64 x 46 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 60 x 66 x 2 cm

بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 66 x 60 x 2 cm

  آب و خاک

گالری تهران

آب و خاک

نمایشگاه انفرادی, 23 شهریور - 03 مهر

مقاله‌ای در دسترس نیست.