شهلا همایونی

شهلا همایونی

متولد رشت ایران

 • تحصیلات لیسانس نقاشی دانشگاه تهران آزاد مرکز تهران
 • لیسانس دکوراسیون داخلی 
 • دیپلم نقاشی از کانادا
 • دیپلم نقاشی دیواری از ایتالیا

فعالیت هنری

 • شرکت در بیش از بیست نمابشگاه انفرادی و بیش‌تر از پنجاه نمابشگاه جمعی
 • نمایشگاه طراحی، اولین دو سالانه طراحی معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر، تهران
 • و خریداری شده توسط موزه هنرهای

 نمایشگاه‌های گروهی  

 • اولین دو سالانه طراحی معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر،
 • شرکت درنمابشگاه تجلیلی احساس و -
 • برگزیده شده توسط موزه هنرهای معاصر
 • برنده مدال نقره نمایشگاه امام علی
 • نمایشگاه گلریزان در حمایت از بیماران هموفیلی
 • برگزاری نمایشگاه بنفع آتش نشانی ساختمان پلاسکو
 • شرکت در نمایشگاه بنفع زلزله زندگان کرمانشاه
 • گالری برگ به نفع دختران یاس
 • گالری طراحان آزاد حمایت از بیماران اسکیزو فرنیل
 • گالری پردیسان نمایشگاه هنر برای صلح
 • جایزه اول نقاشی بینال بین‌المللی پکن
 • جایزه بهترین نقاشی زن در ترکیه گالری پرا
 • شرکت در اکسپو چین
 • شرکت در فرانسه، ، آلمان، سویس، ازبكستان، ، كویت، آمریكا، کانادا ، یونان و سویس
 • بینال جنوا ایتالیا
 • کیوریتور خیریه بهنام دهش پور به مدت سه سال
 • عضو انجمن نقاشان ایران
 • عضو گروه ارنگ
 • عضو انجمن نقاشان کانادا
 • عضو انجمن عکاسان کانادا
 • موسس گالری همایونی
بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 120 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 80 x 120 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 90 x 70 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 103 x 84 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 120 x 80 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 160 cm

بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 310 cm

فیوژن

گالری تهران

فیوژن

نمایشگاه انفرادی, 07 دی - 18 دی

کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان

مقاله‌ای در دسترس نیست.