ستایش ناصرآبادی

ستایش ناصرآبادی

ستايش ناصر آبادی متولد آذر  ١٣٧۳ در تهران می‌باشد. وی فارغ التحصيل رشته گرافیک از هنرستان است و در سال ۱۳۹۸ مدرک لیسانس خود را از دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد.

ستایش ناصر‌آبادی از چهار سالگی نقاشي را نزد مونا خوش اقبال شروع كرد و تا نوجوانی نزد ايشان تعليم داشت. وی موفقيت های زيادی در هنر نقاشي كسب كرد از جمله برنده جايزه از شهرداری تهران با عنوان مسابقه هر قطره آب براي صرفه جويي بعنوان نفر دوم برگزيده در سال ١٣٨٠، كسب جايزه و لوح تقدير از آموزش و پرورش بعنوان نفر اول در منطقه چهار تهران در سال١٣٨٣ و برنده مسابقه در ژاپن با عنوان صلح در ۲۰۰۸.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 70 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 80 x 60 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 90 x 60 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 90 x 60 cm

بدون عنوان

ستایش ناصرآبادی (ت‌.‌ت‌. 1373) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 60 cm

من ستايش هستم

گالری تهران

من ستايش هستم

نمایشگاه انفرادی, 08 شهریور - 13 شهریور

مقاله‌ای در دسترس نیست.