پروین جلالی

پروین جلالی

پروین جلالی آور­زمان متولد سال ۱۳۳۶ در شهر نهاوند همدان می­باشد. وی فعالیت هنری خود را به‌طور جدی از سال ۱۳۸۴ و با عضویت در انجمن هنرمندان خود آموخته آغاز کرد. او با بانو مکرمه قنبری (۱۳۸۴-۱۳۰۷) و مشارکت در برگزاری چندین نمایشگاه در کنار یکدیگر هنرمندان خود آموخته عاملی شد تا وی با جدیت بیشتر و به‌طور بداهه به خلق آثار هنری خود بپردازد.

تاکید بر طبیعت و انتساب ماهیت زنانه به عناصر طبیعی درون مایه آثار نقاشی و حجم این هنرمند را شکل می‌دهد. در میان ردپای روایت‌هایی از آداب و رسوم فرهنگی و قومی ایران نیز در این آثار قابل مشاهده است. در حقیقت می‌توان اذعان داشت پروین جلالی از مضامین زنانه بهره می‌جوید تا به بازیابی لایه‌هایپنهان درون و هویت فردی خود دست یابد.

 

 

نمایشگاه های گروهی:

 • حقیقت ناگفته، موزه ملی ایران، تهران (۱۳۹۵)
 • مرکز فرهنگی گلستان، تهران ایران (۱۳۹۵)
 • عمارت مسعودیه، تهران، ایران (۱۳۹۴)
 • سایت اینترنشنال دس آرت، پاریس، فرانسه (۱۳۹۴)
 • فرهنگسرا بهمن، تهران، ایران (۱۳۹۳)
 • فرهنگسرا خاوران، تهران، ایران(۱۳۹۳)
 • گالری سعد آباد، تهران، ایران (۱۳۹۲)
 • خانه هنرمندان، تهران، ایران (۱۳۹۲)
 • گالری هنر روز، تهران، ایران (۱۳۹۲)
 • خانه هنرمندان، تهران، ایران (۱۳۹۱)
 • گالری هنر لاله، تهران، ایران (۱۳۹۱)
 • هفت نگاه، فرهنگسرا نیاوران، تهران، ایران (۱۳۹۱)
 • گالری گلستان، تهران، ایران (۱۳۹۱)
 • گالری هنر روز، تهران ایران (۱۳۹۱)
 • گالری سعد آباد، تهران، ایران (۱۳۹۰)
 • گالری هنر لاله، تهران، ایران (۱۳۹۰)
 • گالری هنر روز، تهران، ایران (۱۳۸۹)
 • گالری هنر روز، تهران، ایران (۱۳۸۸)
 • موزه دریکنده مکرمه، بابل، ایران (۱۳۸۸)

 

 

کار­آموزی:

 • سایت اینترنشنال دس آرت، پاریس، فرانسه (۱۳۹۴)
بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 100 x 142 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 100 x 70 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 90 x 90 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1389 رنگ و روغن روی بوم 70 x 70 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1393 سفال 64 x 15 x 17 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 59 x 22 x 17 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 سفال 64 x 28 x 23 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 سفال 60 x 24 x 24 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 59 x 22 x 20 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 61 x 18 x 18 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 سفال 60 x 21 x 18 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 57 x 23 x 18 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 60 x 25 x 20 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 35 x 21 x 19 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 44 x 16 x 13 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 17 x 18 x 18 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 25 x 15 x 8 cm

بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 28 x 14 x 18 cm

رئا

گالری تهران

رئا

نمایشگاه انفرادی, 12 بهمن - 23 بهمن

مقاله‌ای در دسترس نیست.