محسن جمالی نیک

محسن جمالی نیک

​محسن جمالی نیک، متولد سال ۱۳۵۸در ایران می‌باشد. وی در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه جهاد دانشگاهی فارغ التحصیل شد و از سال ۱۳۸۵ عضو «موسسه هنرهای تجسمی ایران» بوده است. او در حال حاضر مشغول به کار و زندگی در کرج می‌باشد. جمالی نیک در تهران بسیار فعال بود و در سال ۱۳۸۶، اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری هما برگزار کرد. همچنین دیگر آثار او نیز در سال ۱۳۸۷ در موزه کاخ سعد آباد به نمایش گذاشته شد. بعد از چند سال، آثار جمالی نیک وارد عرصه های هنری چین، فرانسه و انگلستان شد و در سال ۱۳۹۳، به عنوان یکی از هنرمندان در نمایش گروهی در گالری نیکولاس فلامل در پاریس شرکت کرد.

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی‌ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 200 x 4 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 90 x 240 x 4 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 90 x 4 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 230 x 285 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 110 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 135 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 210 x 65 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 250 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 140 x 190 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 130 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 95 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 210 x 95 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 180 x 130 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 155 cm

SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد

دروغ دلاویز

گالری لندن

دروغ دلاویز

نمایشگاه انفرادی, 23 اسفند - 25 فروردین

گالری کاما متخصص در هنر ایرانی به منظور معرفی به جوامع بین الممل فضای جدیدی را در لندن ایجاد کرده است

گالری کاما متخصص در هنر ایرانی به منظور معرفی به جوامع بین الممل فضای جدیدی را در لندن ایجاد کرده است

گالری کاما تهران که به تازگی در وستمینستر لندن با هدف معرفی هنر شرقی به غرب افتتحاح شده است؛ در پی معرفی هنر ایرانی است که همانند دیگر هنرهای خاورمیامه با وجود محدودیتها، اسلامی و یا تیره و کهنه نیست.

31 تیر, 1397