محسن جمالی نیک

محسن جمالی نیک

​محسن جمالی نیک، متولد سال ۱۳۵۸در ایران می‌باشد. وی در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه جهاد دانشگاهی فارغ التحصیل شد و از سال ۱۳۸۵ عضو «موسسه هنرهای تجسمی ایران» بوده است. او در حال حاضر مشغول به کار و زندگی در کرج می‌باشد. جمالی نیک در تهران بسیار فعال بود و در سال ۱۳۸۶، اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری هما برگزار کرد. همچنین دیگر آثار او نیز در سال ۱۳۸۷ در موزه کاخ سعد آباد به نمایش گذاشته شد. بعد از چند سال، آثار جمالی نیک وارد عرصه های هنری چین، فرانسه و انگلستان شد و در سال ۱۳۹۳، به عنوان یکی از هنرمندان در نمایش گروهی در گالری نیکولاس فلامل در پاریس شرکت کرد.

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی‌ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 200 x 4 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 90 x 240 x 4 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 90 x 4 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 230 x 285 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 110 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 135 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 210 x 65 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 250 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 140 x 190 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 130 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 95 x 160 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 210 x 95 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 180 x 130 cm

بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 155 cm

تشک کم کیفیت پر کمیت

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) تشک کم کیفیت پر کمیت

لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 میکس مدیا و کلاژ 40 x 180 cm

تشک مادام العمر

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) تشک مادام العمر

لیز بود سر خوردم امضا شده, 1398 ترکیب مواد 120 x 160 cm

پدر شد

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) پدر شد

لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 120 cm

جمعیت لیزنده

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) جمعیت لیزنده

لیز بود سر خوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 240 cm

SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد

دروغ دلاویز

گالری لندن

دروغ دلاویز

نمایشگاه انفرادی, 23 اسفند - 25 فروردین

تعلیق

گالری تهران

تعلیق

نمایشگاه گروهی, 31 خرداد - 12 تیر

حس تعلیق در گالری کاما

حس تعلیق در گالری کاما

در نمایشگاه گروهی "حس تعلیق" محسن جمالی نیک، مرمر صالحی و بابک پزشکی نقاشی‌ها و کاسه‌های سفالین با موضوع اجتماعی را به نمایش می‌گذارند

10 تیر, 1398


گالری کاما متخصص در هنر ایرانی به منظور معرفی به جوامع بین الممل فضای جدیدی را در لندن ایجاد کرده است

گالری کاما متخصص در هنر ایرانی به منظور معرفی به جوامع بین الممل فضای جدیدی را در لندن ایجاد کرده است

گالری کاما تهران که به تازگی در وستمینستر لندن با هدف معرفی هنر شرقی به غرب افتتحاح شده است؛ در پی معرفی هنر ایرانی است که همانند دیگر هنرهای خاورمیامه با وجود محدودیتها، اسلامی و یا تیره و کهنه نیست.

31 تیر, 1397