مینا غفاری

مینا غفاری

​مینا غفاری متولد ١٣٦٥ بعد از آموزش طراحي و نقاشي در سنین پایین، از ۱۴ سالگي مشغول به تدريس طراحي و نقاشي شد كه تا به امروز ادامه دارد.

كشيدن فيگور و حس و حال آدم ها و به بیان دیگر خود آدم ها دغدغه‌ی اصلی او می‌باشد

او از سال دوم دانشگاه درگير فعل خلق كردن شد و سپس بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود در رشته‌ي نقاشي از دانشگاه علم و فرهنگ، به مدت دو سال خارج از محيط دانشگاه مشغول به آموختن فلسفه‌ي هنر و مباحث تئوريك شد. اولین نمايشگاه انفرادي خود را با عنوان سماجت برگزار كرد با اين تصور كه براي خلق كردن اول بايد جستجو كرد و براي جستجو كردن اول بايد ديد و براي ديدن قبل از هر چيز بايد پرده هاي ذهن را از ميان برد.

او بر این باور هست که هم چنان به نقاشي كشيدن، ديدن، ترديد كردن و زندگي كردن ادامه دهد و تلاش می ورزد خود ،كلمات و هر آنچه که باعث ایجاد فاصله با نقاشي اش می‌شود را بردارد، بازيگري شود در نقش فيگور هايش، آدم ها ، درخت ها ، پرتره ها ، خاطره ها، هواها، منظره ها ، شعر ها،خانه ها و لحظه لحظه‌هایی که با آنها سپری کرده است.

 

 

نمایشگاه انفرادی:

 • نمايشگاه انفرادي عكاسي (۱۳۸۸)

 

نمایشگاه گروهی:

 • شركت در نمايشگاه گروهي نقاشي فرهنگسراي ارسباران (۱۳۸۸)
 • شركت در نمايشگاه گروهي طراحي كافه هنر
 • منتخب دو ساالنه ي طراحي معاصر ايران (۱۳۸۸)
 • نمایشگاه گروهی از اثار کوچک در گالری اریا (۱۳۹۱)
 • نمایشگاه گروهی نقاشی در موزه ی هنر های زیبای اهواز (۱۳۹۲)
 • نمایشگاه گروهی نقاشی , گالری مژده (۱۳۹۵)
 • نمایشگاه گروهی نقاشی , گالری افرند (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی نقاشی , گالری دارگون (۱۳۹۵-۱۳۹۶)

 

افتخارات:

 • منتخب نمايشگاه "كنش بيان خالقيت" زير نظر گالري ماه مهر در گالري الهه (۱۳۸۹)
 • منتخب سومين دورهي نمايشگاه دامون فر در پرديس ملت (۱۳۸۹)
 • منتخب پنجمين دورهي نمايشگاه هنر جوان در موزه ي هنري صبا (۱۳۸۹)
 • منتخب چهارمین دورهی نمایشگاه دامون فر در پردیس ملت (۱۳۹۱)
 • نفر اول فراخوان نمایشگاه "نسل نو "در گالری شیرین (۱۳۹۲)
 • منتخب ششمین دوره ی نمایشگاه هنر جوان در موزه ی هنری صبا (۱۳۹۲)
 • نفر دوم دوساالنه ی نفس, خانه هنرمندان (۱۳۹۶)
 • سمپوزیوم نقاشی تهران, باغ موزه قصر (۱۳۹۴)
 • لوح تقدیراز بهارستان (۱۳۹۶)

 

کارهای اجرایی:

 • مجري اجرايي چند پروژهي نقاشي ديواري
 • چندین پروژهی نقاشی دیواری و هنر محیطی , شهر تهران (۱۳۹۳-۱۳۹۶)

کارگاههای آموزشی:

 • شرکت در چند Workshop در گاری ماه مهر 

 

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 40 x 60 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 20 x 60 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 40 x 60 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 40 x 60 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1394 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.