مهرداد خطایی

مهرداد خطایی

مهرداد خطایی متولد سال ١٣٥٥ در تبریز و‌یکی از بهترین‌های چاپ دستی در ایران و عرصه جهانی است.همچنین مدت ١٦ سال است که به حکاکی روی مس مشغول است. و چندین تکنیک شخصی دیگر هم در آثار او دیده می‌شود. وی دانش آموخته‌ی هنرستان هنرهای تجسمی، دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر و معماری و کارشناسی ارشد نقاشی از همین دانشگاه است.

از سال ١٣٨٠ مشغول تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز گوناگون آموزشی است از جمله:

 • دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از سال۸۱ - ۸۰ تا کنون
 • دانشگاه بین المللی پردیس کیش دانشگاه تهران (کارشناسی ارشد) )۸۸ - ۸۷(
 • دانشگاه الزهرا از سال ۸۱ تا ۸۳
 • جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران از سال (۱۳۷۵)
 • جهاد دانشگاهی، دانشگاه هنر در سال (۱۳۸۰)
 • هنرستان هنرهای تجسمی‌پسران از سال۷۶ تا۸۳
 • آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی‌ مرکب سیاه از سال ۸۴ تاکنون
 • آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی‌ آریا از سال ۸۲ تا۸۳
 • آموزشگاه نقش اورنگ از سال ۸۰ تا۸۲
 • آموزشگاه رسمی‌ کاووش ازسال ۷۹ تا۸۰
 • فوق برنامه دانشگاه تهران از سال ۷۸ تا۸۰
 • آموزشگاه رسمی‌ آناهیاتا از سال ۸۰ تا ۱۳۸۴

نمایشگاه‌های انفرادی:

 • نمایشگاه نقاشی ایرانی درگالری سبز (۱۳۷۶)
 • نمایشگاه انفرادی چاپ دستی در گالری آریا خرداد (۱۳۸۲)
 • نمایشگاه انفرادی چاپ دستی در گالری آریا آذر (۱۳۸۲)
 • نمایشگاه انفرادی نقاشی به نفع بیماران سرطانی درگالری مس نگار (۱۳۸۲)
 • نمایشگاه انفرادی چاپ دستی در گالری پویا، شهر رشت (۱۳۸۳)
 • نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری آریا (۱۳۸۴)
 • نمایشگاه چاپ دستی انفرادی در ترکیه، استانبول (۱۳۸۴)
 • نمایشگاه انفرادی چاپ دستی گالری آریا (۱۳۸۵)
 • نمایشگاه چاپ دستی انفرادی در گالری اثر (۱۳۸۶)
 • نمایشگاه چاپ دستی و طراحی انفرادی در گالری دی (۱۳۸۸)

نمایشگاه‌های گروهی:

 • ششمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران - نگارخانه لاله - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
 • قرمز - نگارخانه نگر - ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
 • نمایشگاه گروهی طراحی - نگارخانه ماه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
 • ریشه‌ها - گالری بُن - ۲۴ دی ۱۳۹۵
 • نمایشگاه گروهی طراحی - نگارخانه هور - ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
 • نمایشگاه گروهی چاپ‌دستی - گالری هور - ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
 • نمایشگاه گروهی چاپ دستی - نگارخانه اورمزد - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • از پیکره - گالری ویستا - ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • نمایشگاه نقاشی هنرمندان معاصر ایران - گالری بیرنگ - ۰۴ دی ۱۳۹۴
 • رنگین کمان مهر - نگارخانه آشیانه مهر - ۰۱ مرداد ۱۳۹۴
 • جهان نگریسته - فصل چهارم: نقاشی - گالری ایگرگ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۴
 • گنجینه هفتان - گالری هفتان - ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
 • جهان نگریسته - فصل دوم: نقاشی - گالری ایگرگ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۳
 • ساخت چرنوبیل - گالری ماه - ۱۸ مهر ۱۳۹۳
 • نقش بزرگ بر دیوار کوچک - نگارخانه شیلا - ۱۸ مهر ۱۳۹۳
 • در نگاه دیگری - نگارخانه شیلا - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

بدون عنوان

مهرداد خطایی (ت‌.‌ت‌. 1355) بدون عنوان

امضا شده چاپ روی کاغذ 60 x 40 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.