مرمر صالحی

مرمر صالحی

مرضیه (مرمر) صالحی متولد ۱۵/بهمن ماه ۱۳۶۲ تهران 
دارای دیپلم گرافیک
و دیپلم گریم از فنی و حرفه ای
و مدرک کاردانی فیلمسازی انیمیشن از دانشکده هنر و ادب تهران ورودی سال ۸۲ 
شرکت در نمایشگاه گروهی تا ۱۰ ملیون گالری خط سفید. سال ۹۷

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 100 x 70 cm

بید دیوانه ۰۱

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بید دیوانه ۰۱

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک وکلاژ روی بوم 120 x 90 cm

بید دیوانه ۰۲

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بید دیوانه ۰۲

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک و کلاژ روی بوم 120 x 90 cm

بید دیوانه ۰۳

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بید دیوانه ۰۳

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک و کلاژ روی بوم 120 x 90 cm

تعلیق

گالری تهران

تعلیق

نمایشگاه گروهی, 31 خرداد - 12 تیر

حس تعلیق در گالری کاما

حس تعلیق در گالری کاما

در نمایشگاه گروهی "حس تعلیق" محسن جمالی نیک، مرمر صالحی و بابک پزشکی نقاشی‌ها و کاسه‌های سفالین با موضوع اجتماعی را به نمایش می‌گذارند

10 تیر, 1398