حجت خواجوی

حجت خواجوی

حجت خواجوی متولد ۱۳۶۱ زاده اصفهان است. وی نقاشی را به صورت تجربی آموخت و حدود ۱۵ سال است که به صورت حرفه ای مشغول به فعالیت هنری در زمینه نقاشی می‌باشد. در طی این سالها نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی در اصفهان و تهران داشته و هم اکنون در آتلیه شخصی، مشغول به کار و آموزش هنر می‌باشد.

نمایشگاه‌ها:

 • شرکت در نمابشگاه گروهی ایماژ در سال ۱۳۸۶، حوزه هنری اصفهان
 • شرکت در نمایشگاه گروهی حجاب و انتخاب اثر برگزیده در این نمایشگاه در سال ۱۳۸۶ مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان
 • شرکت در نمایشگاه گروهی در اسفندماه ۱۳۸۶، نگارخانه آپادانا "اصفهان"
 • شرکت در نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران آرت اکسپو در سال ۱۳۸۷
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان ایماژ در سال ۱۳۸۷، حوزه هنری اصفهان
 • شرکت در نمایشگاه گروهی آثار منتخب اصفهان در اردیبهشت ۱۳۸۸، گالری آپادانا
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان ایماژ در مهرماه ۱۳۸۸، خانه نقش "اصفهان"
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی در دی ماه ۱۳۸۸، گالری خانه نقش
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی در اردیبهشت ۱۳۸۹، گالری کوثر اصفهان
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی در دی ماه ۱۳۸۹ گالری آپادانا
 • شرکت در نمایشگاه اساتید اصفهان ۱۳۸۸ گالری آپادانا
 • شرکت در آرت اکسپو شیراز ۱۳۹۰
 • شرکت در نمایشگاه نقاشان رئالیست در موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
 • ساخت مستند از زندگی و آثار حجت خواجوی ۱۳۸۹
 • چاپ گزیده آثار در مجموعه گروه نقاشان ایماژ ۱۳۸۸
 • حضور در نمایشگاه اصفهان و سن پترزبورگ آبان ماه ۱۳۹۰ مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان
 • حضور در هشتمین دوسالانه نقاشی ایران دی ماه ۱۳۹۰
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری آرته ۱۳۹۱ " اصفهان"
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری والی ۱۳۹۱ " تهران"
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی گالری ساربان ۱۳۹۲ "تهران"
 • شرکت در حراج آنلاین گالری سیحون ۱۳۹۴ زمستان
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر با موضوع "باغ ایرانی" موزه معاصر اصفهان فروردین ۱۳۹۵

 

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1391 تركيب مواد روى بوم 150 x 100 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 150 x 200 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 130 x 90 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

رنگ و روغن روی بوم امضا شده, 1391 آیت ۸ 130 x 130 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 190 x 140 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 150 x 100 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 200 x 150 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 160 x 140 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 160 x 140 x 4 cm

بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 150 x 200 x 4 cm

دموکراسی

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) دموکراسی

آیت ۸ امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 130 x 180 x 4 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.