حامد اصلانیان

حامد اصلانیان

حامد اصلانیان در ۲۶ مهر ۱۳۶۲ متولد شد. نقاشی را از سنین کودکی شروع کرد. در آتلیه خانم زندیه همسر غلام حسین نامی ثبت نام کرد و چند جلسه اول به یادگیری اصول آکادمیک پرداخت اما در نقاشی دغدغه دیگری داشت. انتزاع و نقاشی آبستره مأمنی بود برای تنفس و لذت زندگی وی. به مینیاتور علاقه وافری پیدا کرد و آن را بسیار غنی یافت و گاهاً در نقاشی هایش سعی کرد تلفیقی میان سنت و مدرنیته پدید آورد.

نمایشگاهها:

 • نمایشگاه انفرادی در کافه گالری اکو
 • نمایشکاه دو نفره مجتمع امام علی یزد
 • شرکت در جشنواره شهر مجتمع امام علی یزد
 •  نمایشگاه دو نفره کافه گالری آفریقا یزد
 • شرکت در دو سالانه مجسمه خانه هنرمندان
 • نمایشگاه انفرادی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 • نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای نیاوران گالری ۱
 • نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای نیاوران گالری ۲
 • شرکت در نمایشگاه انجمن طراحان پارچه و لباس
 • شهر نمایشگاه انفرادی کافه گالری ویونا
 • شرکت در آرت فیر ایتالیا پارما
 • تدریس نقاشی برای بچه های کار
 • مدرس نقاشی کارشناس طراح پارچه و لباس
 • عضو انجمن طراحان پارچه و لباس

 

رویای چینی

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) رویای چینی

امضا شده, 1383 اکریلیک روی بوم 100 x 150 x 2 cm

مادر

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) مادر

امضا شده, 1387 اکریلیک روی بوم 77 x 100 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1381 آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1386 اکریلیک روی مقوا 70 x 90 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1382 اکریلیک روی مقوا 80 x 60 cm

روضه رضوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) روضه رضوان

امضا شده, 1385 اکریلیک روی بوم 80 x 120 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1385 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 2 cm

اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

امضا شده اکریلیک روی بوم 206 x 145 cm

شه دل دل سوار

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) شه دل دل سوار

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 200 x 145 x 4 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1383 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 x 2 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1380 جوهر و آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1379 آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1380 آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

 بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده اکریلیک روی مقوا 70 x 70 x 2 cm

اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 200 x 145 x 4 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.