گوهر بختیار

گوهر بختیار

بدون عنوان

گوهر بختیار (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده, 1304 رنگ و روغن روی مقوا 60 x 80 cm

بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی, 12 مرداد - 23 مرداد

مقاله‌ای در دسترس نیست.