فاطمه دیواندری

فاطمه دیواندری

فاطمه دیواندری متولد سال ۱۳۳۸ در سبزوار، یکی از شهر‌های شمال شرقی ایران، می‌باشد. نقاشی را از ۳۶ سالگی در حالیکه در جایگاه مادری سه فرزند قرار داشت آغاز کرد.
او که فرزند بزرگ خانواده بود به واسطه وجود خواهران و برادرانش که نقاشی می‌کشیدند با نقاشی آشنا بود

به همین واسطه و علاقه وجودی‌اش به ادبیات، عرفان، شعر، تاریخ، فلسفه و سال‌ها تحقیق و آشنایی با این عرصه‌ها، باز هم در نهاد خود خلاء اتفاقی را حس می‌کرد تا جایی که با انگیزه‌ای درونی و کششی وافر، به کلاس‌های استاد مهرگان رفت و در آنجا آنچه ناپیدا بود پیدا شد
گمگشته سال‌های دور را یافت و اکنون ۲۱ سال است که با رنگ و فرم زندگی می‌کند و به این باور اندیشه مارکز که: زندگی آن نیست که از سر میگذرانی، زندگی آنچیزیست که به خاطر می‌آوری و حالا لحضه‌هایی را به خاطر دارد که نقش می‌زند و طرح می‌آفریند و آنگاه خود زندگی شروع می‌شود.
رنگ و طرح و جادوی خلق کردن و جستجوی آغاز کردن. رفتن تا به بینهایت هستی و عشق را یافتن.

نمایشگاههای انفرادی

 • شاهرود اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شاهرود (۱۳۸۲)
 •  شاهرود گالری سیب (۱۳۸۸)
 • شاهرود گالری سیب (۱۳۸۹)
 • تهران گالری زاویه (۱۳۸۹)
 • سمنان گالری دانژه (۱۳۹۶)

  نمایشگاههای گروهی:
 • شاهرود اداره فرهنگ وارشاد اسلامی(سفر وزیر ارشاد) (۱۳۷۸)
 • شاهرود گالری افتاب (۱۳۷۹)
 • شاهرود گالری افتاب (۱۳۸۰)
 • گرمسار جشنواره تجسمی (۱۳۸۵)
 • شاهرود گالری سیب جشنواره تجسمی استان (۱۳۸۶)
 • سمنان اکسپو استان سمنان (۱۳۸۶)
 • تهران فرهنگسرای نیاوران ..هفته استان سمنان (۱۳۸۷)
 • شاهرود زنان نوگرای شاهرود (۱۳۸۹)
 • تهران برج میلاد جشنواره محتشم (۱۳۹۴)
 • دبی فستیوال فاین آرت گالری (۱۳۹۴)
 • دبی نمایشگاه زنان (۱۳۹۵)
 • ایتالیا گروهی نیدرا (۱۳۹۵)
 • دبی گروهی زنان (۱۳۹۶)
 • دبی فستیوال (۱۳۹۶)
کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) کوچه

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm

کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) کوچه

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm

معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری

معماری روستا امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 70 x 50 x 2 cm

معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری

معماری روستا امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 50 x 70 x 3 cm

معماری ایران

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری ایران

معماری ایران امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

زایش

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) زایش

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 80 x 100 x 2 cm

رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) رویا

رویا امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2 cm

رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) رویا

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 2 cm

گبه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گبه

گبه امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2.5 cm

باغ بی‌برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ بی‌برگی

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 3 cm

باغ بی برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ بی برگی

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2.5 cm

سبز مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) سبز مقدس

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

مربع مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) مربع مقدس

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 50 x 70 x 2 cm

باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 90 x 90 x 2 cm

باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گلیم

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گلیم

گلیم‌ها امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2 cm

تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 40 x 30 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 30 x 40 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 40 x 90 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 3 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2.5 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2.5 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 50 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 50 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 30 x 24 x 2 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 60 x 100 x 2 cm

ما عشق را رعایت می کنیم

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) ما عشق را رعایت می کنیم

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

فریدا درون من

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) فریدا درون من

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 80 cm

بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

آرنگ مهر

گالری تهران

آرنگ مهر

نمایشگاه انفرادی, 28 بهمن - 08 اسفند

SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد

رستا

گالری تهران

رستا

نمایشگاه انفرادی, 01 شهریور - 06 شهریور

«رستا» به گالری کاما می‌آید

«رستا» به گالری کاما می‌آید

فاطمه دیواندری در تازه‌ترین مجموعه نقاشی خود با عنوان«رستا» آثاری را در گالری کاما به نمایش درمی‌آورد.

07 شهریور, 1398


«رستا» به گالری کاما رسید

«رستا» به گالری کاما رسید

نمایشگاه آثار نقاشی فاطمه دیواندری با عنوان «رستا» از روز جمعه اول شهریورماه در گالری کاما آغاز به کار می‌کند.

07 شهریور, 1398


نمایشگاه‌ی مشترک هنرمندان ایرانی و ترک در استانبول برپا شد

نمایشگاه‌ی مشترک هنرمندان ایرانی و ترک در استانبول برپا شد

IRNAآنکارا- ایرنا- نمایشگاه آثار 11 هنرمند ایرانی و 11 هنرمند صاحب نام‌ ترک با همکاری مشترک کاما‌ گالری و تیما جم در شهر استانبول ترکیه برپا شد.

12 مرداد, 1397


استانبول آثار هنرمندان ایرانی و ترکیه را به نمایش می گذارد

استانبول آثار هنرمندان ایرانی و ترکیه را به نمایش می گذارد

ـ جاودانگی نام نمایشگاه مشترکی از آثار ۱۱ هنرمند ایرانی و ۱۱ هنرمند ترک است که هفته ی گذشته در گالری هتل آداهان در استانبول برگزار شد.

18 تیر, 1397


نمایشگاه جدیدی از هنرمندان ترک و ایرانی

نمایشگاه جدیدی از هنرمندان ترک و ایرانی

این نمایشگاه با همکاری گالری هنری بلو رینو و گالری کاما، در هتل آداهان استانبول برگزار میشود.

01 تیر, 1397