المیرا شکر‌پور

المیرا شکر‌پور

بخشش

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) بخشش

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 cm

لیبیو

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) لیبیو

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm

لذت

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) لذت

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 240 x 120 cm

طوفان

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) طوفان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm

اره

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) اره

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 140 x 140 cm

همزمان

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) همزمان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 150 cm

فراموشی

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) فراموشی

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 140 x 140 cm

فقدان

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) فقدان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 140 cm

عبور

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) عبور

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 cm

گم شده

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) گم شده

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 cm

خوشبختی

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) خوشبختی

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 140 cm

غم و اندوه

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) غم و اندوه

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 150 cm

هویت

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) هویت

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm

دوگانگی

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) دوگانگی

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 cm

تکامل

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) تکامل

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 cm

لذت

گالری تهران

لذت

نمایشگاه انفرادی, 21 دی - 26 دی

روایت المیرا شکرپور از ژوئیسانس

روایت المیرا شکرپور از ژوئیسانس

ژوئیسانس کجا و چه زمانی و برای چه کسی اتفاق میافتد؟من!!! ژوئیسانس" عنوان نمایشگاهی از نقاشی های المیرا شکرپور است که از جمعه ۲۱ دی ماه در گالری کاما برپا می شود. در این مجموعه هفده اثر در ابعاد متفاوت ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر تا ۱۲۰*۲۴۰ سانتیمتر به نمایش در خواهد آمد. همچنین تمام آثار متعلق به سال ۱۳۹۷ است.

21 دی, 1397