بهناز جلالی

بهناز جلالی

دیوار شاعر

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌. ۱۳۵۷) دیوار شاعر

امضا شده, 1397 میکس مدیا روی بوم 120 x 160 x 4 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.