بابك پزشكي

بابك پزشكي

متولد ١٣٦١
ديپلم گرافيك
كارشناسي نقاشي - دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
............
زمينه هاي فعاليت :

با گرايش هنرهاي بصري معاصرcontemporary visual art /
- طراحي معاصر  contemporary drawing /
- مجسمه سازي معاصر contemporary sculpture /
- تصويرسازي كتاب book illustration /
- طراحي گرافيكgraphic design /
.............
- برگزيده رشته ي كارتون ، جشنواره ي تجسمي جوانان ، استان تهران / ١٣٨٥ 
- نگهداري چند اثر در موزه ي مان هنر نو ، تهران / ١٣٨٥ 
.............
طراحي گرافيك و ساختار بسته بندي محصول براي شركت هاي وابسته به صنايع غذايي در ايران
و تركيه / از سال ١٣٨٥ تا كنون
.............
- شركت در چند نمايشگاه گروهي ( طراحي ، تصويرسازي ، گرافيك )
از جمله : نمايشگاه "چهل سال تصويرسازي در ايران" ، موزه ي مان هنر نو / ١٣٨٥ 
- برگزاري چند نمايشگاه انفرادي 
از جمله : نمايشگاه " چيدمان " ، گالري مجموعه هارمونيك سنتر / ١٣٩٦

تعلیق

گالری تهران

تعلیق

نمایشگاه گروهی, 31 خرداد - 12 تیر

مقاله‌ای در دسترس نیست.