عارف رودباری

عارف رودباری

متولد ۱۳۶۷/۵/۵
لیسانس گرافیک

عضو انجمن مجسمه سازان ایران و مازندران

نمایشگاه‌ها:

 • شرکت درجشنواره مجسه های شنی در بابلسر )۱۳۸۸(
 • نمایشگاه انفرادی حوزه هنری ساری )۱۳۸۹(
 • نمایشگاه گروهی ارشادساری) ۱۳۹۰(
 • نمایشگاه انفرادی مجسمه های شنی در ساحل ساری) ۱۳۹۰(
 • نمایشگاه گروهی در کشور لبنان )۱۳۹۳ (
 • نمایشگاه انفرادی گالری سیحون )۱۳۹۴(
 • شرکت درسمپوزیوم ملی چوب اصفهان (۱۳۹۵)
 • شرکت درسمپوزیوم فلز قائمشهر (۱۳۹۵)
 • نمایشگاه گروهی در موزه گالری دیدی (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی در گالری نوران (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه انفرادی گالری سیحون فروردین (۱۳۹۷)
 • نمایشگاه گروهی (و) در اوا سنتر (۱۳۹۷)
 • نمایشگاه گروهی گالری سرزمین هنر (۱۳۹۷)
 • منتخب ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران (۱۳۹۷)
بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 45 x 16 x 10 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 55 x 12 x 20 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 فلز 65 x 30 x 10 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 45 x 24 x 26 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 50 x 15 x 30 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 70 x 37 x 38 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 60 x 120 x 30 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 70 x 115 x 40 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 90 x 165 x 30 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 160 x 70 x 70 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 80 x 140 x 58 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 120 x 200 x 100 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 80 x 125 x 60 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 65 x 185 x 60 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 70 x 140 x 60 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز 60 x 98 x 44 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز روی برد 150 x 180 x 5 cm

بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 فلز روی برد 200 x 200 x 5 cm

ورزا

گالری تهران

ورزا

نمایشگاه انفرادی, 05 بهمن - 10 بهمن

سفر درونی دگردیسی و دنیای آشفته انسان

سفر درونی دگردیسی و دنیای آشفته انسان

در گالری‌گردی این هفته به نمایشگاه‌‌ گالری‌های طراحان آزاد، کاما، وارطان و دلگشا پرداخته‌ شده است.

22 بهمن, 1397


یک شب کنار ساحل مجسمه‌ساز شدم ضایعاتی که گاو شد

یک شب کنار ساحل مجسمه‌ساز شدم ضایعاتی که گاو شد

یک هنرمند مجسمه‌ساز درباره مجسمه های نمایشگاه جدیدش با نام «ورزا» توضیح داد.

22 بهمن, 1397


یک شب کنار ساحل مجسمه‌ساز شدم

یک شب کنار ساحل مجسمه‌ساز شدم

یک هنرمند مجسمه‌ساز درباره مجسمه های نمایشگاه جدیدش با نام «ورزا» توضیح داد.

22 بهمن, 1397


نمایشگاه وزرا در گفتگو با عارف رودباری شهمیری

نمایشگاه وزرا در گفتگو با عارف رودباری شهمیری

یک هنرمند مجسمه ساز گفت: در گذشته مجسمه های شنی می ساختم که توجه مخاطبان را جلب می کرد اما ماندگار نبود. به همین خاطر متریال فلز و فرم دادن به آن در مجسمه سازی را انتخاب کردم.

10 بهمن, 1397